Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Sykstus II

  gr. ksystos - elegancki, wygładzony.Św. Sykstus II, papież, męczennik. Wstąpił na stolicę Piotrową w 257 r. Załagodził spór wśród biskupówazjatyckich i afrykańskich w sprawie ważności chrztu, udzielanego przez heretyków. Już w następnymroku, podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Poncjan

  łac. Pontianus – człowiek pochodzący z Pontu.Św. Poncjan, papież. Został biskupem Rzymu 21 lipca 230 r. W cztery lata później, za panowania MaksymaTraka, został zesłany do kamieniołomów na Sardynię. Zrzekł się urzędu. Wyczerpany przymusowąciężką pracą, umarł na wygnaniu w 235 r. Ciało jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Kajetan

  łac. od nazwy miasta Caeta; pochodzący z miasta Kajeta.Św. Kajetan, kapłan. Urodził się w 1480 r. w Vicenza (Italia). Studia na uniwersytecie w Padwie zakończyłdoktoratem obojga praw. Mając 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Służył ubogim, nieszczęśliwym.Wierzył głęboko w Opatrzność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maksym

  Św. Maksym wyznawca. Urodził się w dość wpływowej rodzime w 580 r. w Konstantynopolu. Podjąłkarierę polityczną, był pierwszym sekretarzem cesarza Herakliusza. Zrezygnował z tego urzędu i zapukałdo bramy klasztornej w Chrysopolis. Tam przywdział habit mnicha. Zasłynął wiedzą i świętością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Dominik

  Św. Dominik, kapłan. Dominik Guzman urodził się około 1172 r. w Caleruega (Kastylia). Po studiachteologicznych w Palencji został kapłanem i kanonikiem katedralnym w Osma (1196). Ze swym przyjacielembiskupem Diego di Acebes udał się do Rzymu. Następnie towarzyszył mu w misji dyplomatycznejdo Danii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maksymilian Maria Kolbe

  Św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan, zakonnik. Urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w 1894 r. Nachrzcie otrzymał imię Rajmund. Wstępując do zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Studiafilozoficzne i teologiczne odbywał w Rzymie. Ukończył je doktoratem. W 1918 r. otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Teresa Benedykta - Edyta Stein

  staroang. ead- - majątek, bogactwo, szczęście i -gut - walka; “walcząca o majątek, bogactwo, szczęście”.Bł. Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. Urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu wżydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze. W 1915 r. złożyła egzamin państwowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowzięcie NMP

  Wniebowzięcie NMP. Święto początkowo nosiło nazwę Zaśnięcia Najświętszej Panny i tak pozostało wobrządku wschodnim. Kościół Zachodni pielęgnował myśl o Wniebowzięciu NMP. Prawda ta zostałauwieńczona dogmatem wiary przez Piusa XII (1950). W Polsce obrosło ono w zwyczaje i tradycje ludowe.W tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wawrzyniec

  Św. Wawrzyniec, diakon, męczennik. Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasówpapieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania zacesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny W kilka dni po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Oswald

  germ. os- - bóg i -wald - władca, król.Św. Oswald, król. Urodził się około 604 r. jako syn Etelfryda, króla Nortumbrii. Gdy Brytowie wywołalipowstanie, w którym poległ jego ojciec, Oswald musiał uciekać do Szkocji. Zatrzymał się na wyspie Hyw klasztorze św. Kolumbana, gdzie przyjął chrzest. W roku 634...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 119

  praca w formacie txt

Do góry