Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Błogosławiona Bronisława

  słow. broni- - bronić i -slaw – sława.Bł. Bronisława, dziewica (ok. 1200 - 1259). Urodziła się w Kamieniu na Śląsku. Krewna św. Jacka i bł.Czesława. Mając 16 lat wstąpiła do klasztoru norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnymdoszła do wyżyn modlitwy mistycznej. Jej relikwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Małgorzata Ward

  Św. Małgorzata Ward, męczennica. Pochodziła z arystokratycznej rodziny Cogleton. Była damą dworuksiężnej Whitall w Londynie. Podczas prześladowań katolików za Henryka VIII aresztowanemu i skazanemuna śmierć księdzu pomogła uciec z więzienia. Z tego powodu została uwięziona i torturowana.Stracona 30...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef z Arymatei

  Św. Józef z Arymatei (I w.). Był członkiem Sanhedrynu, najwyższej władzy żydowskiej w zakresie sprawpaństwowych, prawnych i religijnych (Łk 23,50-53, Mt 27,57-58, Mk 15,42-46, J 19,38-42). WedługEwangelistów, Mateusza i Jana, był uczniem Jezusa. Nie zgodził się z decyzją Sanhedrynu skazującą Jezusana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Nikodem

  gr. nike - zwycięstwo oraz demos - lud; “zwycięzca ludu”.Św. Nikodem (I w.). Członek żydowskiego Sanhedrynu. Należał do wpływowej grupy religijnej - faryzeuszów(J 7,45-52; 19,39-42). Według Ewangelii św. Jana Jezus przeprowadził z nim nocną rozmowę opotrzebie “nowych narodzin” z ducha (J 3,1-11)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Augustyn

  Św. Augustyn, biskup, doktor Kościoła. Urodził się w roku 354 w Tagaście. Syn Patrycjusza i św. Moniki(zob. 27 sierpnia). Kształcił się w Tagaście, Madurze i Kartaginie. Mimo troskliwego wychowania przezmatkę, w młodości prowadził życie grzeszne. W 17 roku życia związał się z kobietą, która...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Sabina

  łac. Sabinowie -jeden z najstarszych szczepów w Italii środkowej; Sabinus(-a) należący(-a) do rodu Sabinów.Św. Sabina, męczennica (w. II?). Według tradycji była żoną rzymskiego patrycjusza Walentyna. Chrześcijaństwoprzyjęła dzięki św. Serapii (Serafii) z Antiochii, która gościła w ich domu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef Kalasanty

  Św. Józef Kalasanty, kapłan (1550 - 1648). Urodził się w rodzinie szlacheckiej, w Paralta de la Sal naterenie Aragonii (Hiszpania). Po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie (1583), następniepodjął pracę duszpasterską oraz w administracji kościelnej. W kilka lat później towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy

  Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy (+ 1878). Córka Palestyńczyków. Osierocona w trzecimroku życia. Wcześnie wstąpiła do józefitek, a te, dostrzegając w młodej zakonnicy niezwykłe dary Boże iuzdolnienia, skierowały ją do karmelu w Pau. Następnie przebywała w indyjskim Mengalore. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Monika

  gr. mónos - samotna, jedna, jedyna, sama.Św. Monika, wdowa (332 - 387). Urodziła się w Tagaście (Północna Afryka), w rodzinie chrześcijańskiej.Jako młodą dziewczynę wydano za urzędnika, Patrycjusza, który był poganinem. Małżeństwo nie byłozbyt udane. Jednak swoją łagodnością, taktem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Kemble

  Św. Jan Kemble, kapłan, męczennik (+ 1679). Kształcił się w Douai. Święcenia kapłańskie przyjął w1625 r. Po czym powrócił do Anglii, gdzie w rodzinnym hrabstwie pracował 54 lata jako duszpasterz. Wwieku 80 lat aresztowano go, bowiem nie chciał przejść do Kościoła anglikańskiego. Został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry