Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Wilhelm

  germ. ville- - chęć, wola i -hełm - opieka, pomoc.Św. Wilhelm, biskup (+ ok. 1075). Pochodził prawdopodobnie z Anglii. Był biskupem w Roskilde (Dania),a także doradcą króla Swena. Przeszedł do historii jako gorliwy apostoł wśród Duńczyków.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Aniela Salawa

  Bł. Aniela Salawa, tercjarka. Urodziła się 9 września 1881 r. w Sieprawie pod Krakowem. Jako młodadziewczyna podjęła pracę służącej. Odznaczała się urodą. Mając 32 lata została tercjarką. Posługiwałachorym, później rannym w szpitalach. Była człowiekiem modlitwy i umartwienia. Zmarła na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz I Wielki

  Św. Grzegorz I Wielki, papież, doktor Kościoła (540 - 604). Na Wschodzie czczony jako Grzegorz Dialogos.Urodził się w rodzinie rzymskich patrycjuszów. Jego rodzice, św. Gordian i św. Sylwia, doznająchwały ołtarzy. Będąc prefektem miasta, nie mogąc pogodzić służby Bogu i światu, porzucił karierę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Piotr Klawer

  Św. Piotr Klawer, kapłan. Urodził się 1580 r. w Verdu (Katalonia). Mając 22 lata wstąpił do TowarzystwaJezusowego. Studiował filozofię w Palmie na Majorce, a teologię w Barcelonie. Stamtąd został wysłanydo Indii Zachodnich (Kolumbia). Tam otrzymał święcenia kapłańskie. Przez czterdzieści lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Rozalia

  łac. rosa - róża i lilium – lilia.Św. Rozalia, dziewica, pustelnica (ok. 1130 - 1165/1170?). Była pustelnicą, żyjącą w grocie na Sycylii.Do dnia dzisiejszego jest czczona w świątyni wybudowanej na miejscu jej życia, modlitwy i śmierci. Wedługstarej opowieści urodziła się na zamku Olivella w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Pulcheria

  łac. pulchera – piękna.Św. Pulcheria, cesarzowa. Urodziła się 19 stycznia 399 r. w Konstantynopolu jako jedno z pięciorga dziecicesarza Arkadiusza. Otrzymała wszechstronne wykształcenie. Jej brat, Teodozjusz II, powołał ją dowspółrządzenia państwem, nadając tytuł augusty - cesarzowej (414)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wiktoryn

  Św. Wiktoryn, męczennik (+ ok. 98). Według “Martyrologium Romanum” ludność miasta i okolic Amiternumobrała go biskupem. Za panowania Trajana został skazany na zesłanie do Cotigliano. Tam przeztrzy dni wisiał głową w dół, następnie zmarł męczeńską śmiercią. Ciało jego przywieziono i pochowanow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Prot i św. Hiacynt

  Św. Prot i św. Hiacynt, męczennicy (+ 304?). Niewiele informacji zachowało się o nich. Podczas badańarcheologicznych prowadzonych w katakumbach Bazylii (1845), odkryto grób św. Hiacynta z dobrzezachowanym napisem. Spalone ciało było zawinięte w resztki drogocennego materiału. Św. Damazy,papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Magnus z Füssen

  łac. magnus – wielki.Św. Magnus z Füssen (+ ok. 772). Kształcił się w St-Gallen. Apostołował w okręgu Allgau. Potem wFüssen wybudował celę, która stała się zaczątkiem klasztoru. Uważany jest za założyciela i pierwszegoopata. Łączył pracę misyjną z osobistą ascezą. W Szwajcarii, Szwabii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Melchior Grodziecki

  Św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik. Urodził się w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan, w Cieszyniew 1582 r. Po skończeniu szkoły średniej u jezuitów w Wiedniu wstąpił do tegoż zgromadzenia. Ponowicjacie odbył praktykę nauczycielską w kolegium jezuickim w Brnie, a potem w Kłodzku. W 1614...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry