Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Hieronim

  Św. Hieronim, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się około 340 roku w bogatej chrześcijańskiej rodzinie,w Strydonie (dzisiejsza Istria). Studiował w Rzymie. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Poskończeniu studiów udał się do ówczesnej stolicy cesarstwa - Trewiru, gdzie na życzenie rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wincenty de Paul

  Św. Wincenty de Paul, kapłan (1581 - 1660). Urodził się w rodzinie wiejskiej w Pouy niedaleko Dax(obecnie St-Vincent-de-Paul). Studiował w Tuluzie. Mając 19 lat został kapłanem. W latach 1605 - 1607miał przebywać w niewoli mauretańskiej w Tunisie (?). Od 1608 r. mieszkał w Paryżu. Tutaj został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

  żeńska forma bizant. imienia Tardsios; gr. teresis - obrona, opiekaŚw. Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica. Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alencon (Normandia)w 1873 r., jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowanaw pobożnej rodzinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wacław

  WACŁAW sczechizowana forma imienia pol. Więcesław; Więce- - więcej i -sław – sława.Św. Wacław, król, męczennik (+ 929). Urodził się około 907 r. jako syn księcia czeskiego Wratysława I.Został wychowany przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. Starał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stanisław Kostka

  Św. Stanisław Kostka, kleryk. Urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synemkasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Nagłe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty January

  łac. mensis lanuarius - urodzony w styczniuŚw. January, biskup, męczennik (+ 305). Niewiele informacji zachowało się o Świętym. Był biskupemBeneventu. Według dokumentu z V wieku, kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana,został aresztowany jego diakon Sozjusz. January udał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Andrzej Kim Taegon i św. Paweł Chong Hasang

  Św. Andrzej Kim Taegon, kapłan (+ 1839) i św. Paweł Chong Hasang (+ 1867) - męczennicy. Z początkiemXVII wieku świeccy chrześcijanie zanieśli wiarę do Korei. Misjonarze francuscy przybyli tam dopierow 1836 r. Wkrótce potem wybuchły krwawe prześladowania, podczas których zginęli między innymi:pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mateusz

  hebr. imię teoforyczne - Mattanja - dar Jahwe, dany przez Boga.Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista (+ I w). Należał do grona dwunastu Apostołów. W Ewangelii św.Marka (2,14) jest nazwany: “Lewi, syn Alfeusza” z Kafarnaum. Jezus powołał go na swego ucznia, kiedypełnił urząd celnika (Mt 9,9-13). Mateusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maurycy

  Św. Maurycy, żołnierz, męczennik (+ III w.). Według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy byłdowódcą rzymskiej Legii tebańskiej, w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten w liczbie 6000osób stacjonował w Agaunum (dziś St-Maurice w Szwajcarii). Przed bitwą zażądano, aby żołnierze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Linus

  gr. imię mitologiczne, nosił je syn Apollina i muzy Terpsychory.Św. Linus, papież, męczennik (+ 76). Pierwszy następca św. Piotra Apostoła na stolicy rzymskiej. Pochodziłz Tuscji. Św. Ireneusz utożsamia go z Linusem wspominanym przez św. Pawła (2 Tym 4,21). Miałrządzić Kościołem w latach 67 - 76...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt

Do góry