Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Jan z Dukli

  Św. Jan z Dukli, kapłan (1414 - 1484). Urodził się w rodzinie mieszczańskiej. Po studiach na uniwersyteciew Krakowie wstąpił do zakonu franciszkanów. Zostawszy kapłanem pracował w różnych klasztorachMałopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. Działał w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek z Asyżu

  Św. Franciszek z Asyżu, diakon. Jan Bemardone urodził się w Asyżu 1182 r. Był synem zamożnego kupcaPiotra i Joanny Pica. Ojciec po powrocie z Francji do imienia syna Jan dodał Franciszek (Francuzik).Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /5 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniołowie

  Aniołowie są “duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie”(Hbr 1,14), aby im objawić plany Stwórcy oraz bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Gerard

  germ. ger- - oszczep i -walt - rządzić, panować; “rządzący oszczepami”.Św. Gerard (Gellert), biskup, męczennik (977 - 1046). Urodził się w zamożnej rodzinie w Wenecji. Wmłodym wieku wstąpił do opactwa benedyktynów na wyspie św. Jerzego w Wenecji. Studiował w Bolonii.W kilka lat później został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Michał archanioł

  Św. Michał archanioł. W chrześcijańskiej tradycji pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10,13;12,1; Ap 12,7 nn). Obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Stoczył walkę zLucyferem i zbuntowanymi aniołami, którzy stali się szatanami. W Apokalipsie prowadzi anielskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Kolumba Gabriel

  łac. columba – gołębica.Bł. Kolumba Gabriel, zakonnica. Róża Białecka urodziła się w 1858 r. w Stanisławowie. Szkołę średnią istudium nauczycielskie ukończyła u benedyktynek we Lwowie. Pracowała jako nauczycielka. Mając 23lata wstąpiła do benedyktynek. W kilka lat później wyjechała do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Gabriel archanioł

  Św. Gabriel archanioł. Po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (8,15-26; 9,21-27). W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1,11-20) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadającmu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego(Łk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Władysław z Gielniowa

  Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik (ok. 1440 - 1504). Urodził się w Gielniowie koło Opoczna.Studiował na Akademii Krakowskiej. Mając 22 lata wstąpił do bernardynów w Warszawie, gdzie przyjąłimię zakonne Władysław. W kilka lat później został kapłanem. W Krakowie pełnił funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Rafał archanioł

  Św. Rafał archanioł. Przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z “siedmiu aniołów, którzy stojąw pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (12,15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybierapospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swięty Kosma i św. Damian

  gr. Damios - imię bogini czczonej w Epidaurze.Św. Kosma i św. Damian, męczennicy (+ III w.?). Zachowało się wiele świadectw wczesnego kultu obuświętych. Zginęli śmiercią męczeńską w Cyrze (wschodnia Syria) podczas prześladowań za cesarza Dioklecjana.Są patronami zgromadzenia jezuitów; Florencji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt

Do góry