Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Błogosławiony Wincenty Kadłubek

  Bł. Wincenty Kadłubek, biskup, zakonnik (1160 - 1223). Urodził się w Karwowie pod Opatowem. Pochodziłz rodu Porajów herbu Róża. Studiował w Paryżu i Bolonii. Przyjął święcenia jako kapłan diecezjikrakowskiej. Mając 34 lata objął prepozyturę w kolegiacie sandomierskiej. W roku 1203 został biskupemw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria Angela Zofia Truszkowska

  Bł. Maria Angela Zofia Truszkowska, zakonnica. Urodziła się 16 maja 1825 r. Ojciec jej był prawnikiem.Przy współudziale bł. Honorata Koźmińskiego założyła Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Warszawie(1855), zajmujące się dziećmi. W czasie powstania styczniowego felicjanki zamieniały ochronki na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Faustyna Kowalska

  łac. faustus - błogi, szczęśliwy.Bł. Faustyna Kowalska, zakonnica. Helena Kowalska urodziła się 25 września 1905 r. w Głogowcu niedalekoŁodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny Mając 16 lat pracowała jako służąca. W cztery latapóźniej została przyjęta do klasztoru sióstr Matki Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Aleksander Sauli

  Św. Aleksander Sauli, biskup (1534 - 1592). Urodził się w Mediolanie. Mając 17 lat wstąpił do bamabitów.W 1556 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studia w Pawii zakończył doktoratem. Był profesoremuniwersytetu, następnie generałem zakonu. W roku 1570 został biskupem w Alerii na Korsyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Brunon Kartuz

  Św. Brunon Kartuz, opat. Urodził się w Kolonii około 1030 r. Kształcił się w Kolonii i Reims, po czymprowadził szkolę katedralną. W 1055 r. otrzymał kanonię. Następnie przyjął święcenia kapłańskie. ArcybiskupManasses I mianował go swoim kanclerzem. Kiedy Brunon wystąpił przeciw niemu z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Edwin

  germ. ed- - posiadanie, władza, majątek i -win - przyjaciel; “przyjaciel dziedzictwa”.Św. Edwin, król (584 - 633). Młodość spędził na wygnaniu. Odzyskawszy tron Northumbrii (jedno zkrólestw na terenie dawnej Anglii), stanął w obliczu kolejnych wojen. Ożenił się z św. Etelburgą, córkąśw. Etelberta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matki Bożej Różańcowej

  Matki Bożej Różańcowej. Nabożeństwo to zainicjowali dominikanie. Pius V ogłosił święto Matki BoskiejZwycięskiej po zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto 7 października 1571 (współcześniprzypisywali pokonanie Turków Maryi). Klemens XII wprowadził je pod obecną nazwą w 1716...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Honorat Koźmiński

  Bł. Honorat Koźmiński, zakonnik, kapłan. Wacław Koźmiński urodził się w rodzinie inteligenckiej w1829 r. w Białej Podlaskiej. Maturę uzyskał w Płocku. Studiował na wydziale budownictwa przy SzkoleSztuk Pięknych w Warszawie. Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność wobec Boga. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sergiusz i św. Bakchus

  łac. pochodzący z rzymskiego rodu Sergia i BAKCHUS gr. imię boga, sił natury, plonów, wina.Św. Sergiusz i św. Bakchus, męczennicy (+ III/IV w.). Najbardziej popularni święci starożytnegoWschodu. Nie zachowały się o nich bliższe informacje. Starożytna “Passio” prezentowała ich jako oficerówcesarskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Antoni Chevrier

  Bł. Antoni Chevrier, wyznawca (+ 1879). Jałmużnik oraz organizator przystani dla ubogich i dzieci.Kongresy Eucharystyczne zawdzięczają mu swe powstanie. Jan Paweł II beatyfikował go w 1986 r.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt

Do góry