Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Chryzant i św. Daria

  gr. chrysanthes - złoty kwiatek i DARIApers. Darajawahusz - posiadający dobro, posiadacz dobra; gr. Dareios.Św. Chryzant i św. Daria, męczennicy (+283/284?). W oparciu o inskrypcje w “Passio” można przyjąć,że Chryzant przybył do Rzymu na studia. Nawróciwszy się, przywiódł do Chrystusa westalkę Darię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Lucjan i św. Marcjan

  łac. Martianus - należący do Marsa, poświęcony Marsowi.Św. Lucjan i św. Marcjan, męczennicy (+ 250/251?). W Nikomedii podczas prześladowania za czasówDecjusza, ponieśli śmierć przez spalenie. Ich relikwie znajdują się w miejscowości Vich, w Hiszpanii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Sabina

  Św. Sabina, męczennica (II/III w.). Według starego przekazu była siostrą Wincentego i Chrestyny. Wszyscytroje mieli zginąć jako ofiary prześladowań w Avili (?). Męczenników wspominają stara martyrologiaoraz liturgia mozarabska.W ikonografii św. Sabina przedstawiana jest w koronie, z palmą męczeńską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Szymon

  hebr. Jehuda - godny czci.Św. Szymon, Apostoł (I w). Ewangelie wymieniają go w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Miałprzydomek Zelota - “Gorliwy” (Mk 3,18), z żarliwością bowiem zachowywał Prawo Mojżeszowe. Wedługpóźnych źródeł pracował na terenie dzisiejszej Brytanii(?) oraz w Babilonii i Persji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Donat

  łac. Donatus - dany przez Boga.Św. Donat, biskup (+ ok. 875/877). Pochodził z zamożnej rodziny Podczas pielgrzymki do Rzymu, wtoskańskim miasteczku Fiesole wybrano go przez aklamację na biskupa. Pełnił tę funkcję przez 40 lat.Brał udział w koronacji Ludwika II oraz w synodzie rzymskim (861). Pozostawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Felicjan

  Św. Felicjan, męczennik (III w.). “Martyrologium rzymskie” wspomina jego śmierć męczeńską w Kartaginierazem ze 124 towarzyszami. Być może współmęczennicy ponieśli śmierć podczas tego samegoprześladowania, ale w różnych miejscowościach.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Kapistran

  Św. Jan Kapistran, kapłan. Urodził się w 1386 r. w Capestrano. Po studiach prawniczych w Perugii byłradcą dworu neapolitańskiego, następnie sędzią i gubernatorem. Podczas walk dostał się do niewoli.Przebywając w więzieniu przeżył wizję, pod wpływem której zmienił życie. Po uwolnieniu wstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Benwenuta Bojani

  wł. bemenuto - przyjęcie na świat upragnionego dziecka; “dziecko urodzone w szczęśliwym porodzie”.Bł. Benwenuta Bojani (1255 - 1292). Urodziła się w Cividale del Friuli (północne Włochy). Była siódmącórką włoskiego szlachcica. Została tercjarką dominikańską. Podejmowała surowe umartwienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Antoni Maria Claret

  Św. Antoni Maria Claret, biskup (1807 - 1870). Pochodził spod Barcelony W młodości uczył się tkactwa.Po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie (1835). Jako kapłan pracował w duszpasterstwieparafialnym, a później jako misjonarz w Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich. W 1849 r. założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł od Krzyża

  Św. Paweł od Krzyża, kapłan. Paweł Franciszek Danei urodził się w 1694 r. w Ovada (Piemont). Pochodziłz zubożałej rodziny szlacheckiej. Mając 19 lat zaciągnął się do armii weneckiej, aby walczyć z Turkami.Ale już po roku podjął życie pustelnika. W jedenaście lat później został kapłanem. Był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt

Do góry