Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Mikołaj

  Św. Mikołaj Tavelič. Według “Martyrologium rzymskiego” pochodził z dalmatyńskiego Šibenika. Byłfranciszkaninem. Pracował jako duszpasterz w Bośni. Wysłany do Ziemi Świętej działał tam przez dłuższyczas. Zginął wraz z trzema towarzyszami ścięty mieczem w 1391 r. Męczenników kanonizował PawełVI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Godfryd z Amiens

  germ. Gotfryd - Bóg moją pewnością, pokojem.Św. Godfryd z Amiens, biskup (1005 - 1115). Mając 25 lat otrzymał święcenia kapłańskie. Wkrótce potemzostał opatem w Nogent-sous-Coucy, gdzie odnowił życie zakonne. W 1104 r. mianowano go biskupemw Amiens. Ponieważ popierał stanowisko mieszczan, pragnących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Marcin de Porres

  Św. Marcin de Porres, zakonnik. Urodził się 9 grudnia 1569 r. w Limie. Był nieślubnym dzieckiem MulatkiAnny Valasquez i hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres - późniejszego gubernatora PanamyMarcin przerwał studia medyczne i pracował jako felczer-balwierz. Mimo sprzeciwu ojca wstąpił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

  Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 r. w Avor niedalekoBourges, gdzie stacjonował oddział, w którym jej ojciec był kapitanem. Kiedy miała 7 lat, zmarł jej ojciec.Matka wychowywała ją dość surowo. O jej życiu zadecydowały fakty związane z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Karol Boromeusz

  Św. Karol Boromeusz, biskup. Urodził się na zamku Arona w 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu.Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grałpięknie na wiolonczeli. W 23 roku życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Leon Wielki

  Św. Leon Wielki, papież, doktor Kościoła. Urodził się około 400 r. w Tuscji. Papież Celestyn I mianowałgo archidiakonem. Kiedy przebywał jako legat w Galii, został obrany papieżem (440). Jego pontyfikatprzypadł na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Zachariasz

  Św. Zachariasz (+ I w.), Kapłan “z oddziału Abiasza”. Ojciec Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25,59-79). Sprawiedliwymąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy, wyznaczony przez losowanie,składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Marcin z Tours

  Św. Marcin z Tours, biskup. Urodził się w 316/317? r. w Sabarii (Szombathely?) - na terenie dzisiejszychWęgier. Jego ojciec był trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił doarmii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Elżbieta

  Św. Elżbieta (+ I w) żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela (Łk 1,5-80). Według Ewangelii św. Łukaszapochodziła z rodu Arona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła syna. Jej brzemienność- przedstawiona w kontekście zwiastowania NMP - miała być dowodem, “że dla Boga nie manic...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Alfons Rodriguez

  Św. Alfons Rodriguez (1531 - 1617). Urodził się w rodzinie kupca w Segowii (Hiszpania). Po śmierciojca prowadził rodzinne przedsiębiorstwo. W wieku 17 lat ożenił się. Siedem lat później stracił żonę idwoje dzieci. Dwukrotnie rozpoczynał studia teologiczne, niestety bez powodzenia. W 1571 r. wstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt

Do góry