Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Łazarz

  hebr. Eleazar - “Bóg wspomógł”.Św. Łazarz, biskup (+ I w). Brat Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii, na wschodnim zboczu GóryOliwnej. Chrystus darzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany,Jezus przybył do Betanii i wskrzesił go (J 11,1-44). Ewangelista Jan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Damazy I

  gr. damáo - ujarzmiam, oswajam; oswojony, ujarzmiony, łagodny.Św. Damazy I, papież. Urodził się około 305 r. w Hiszpanii. Za papieża Liberiusza (352 - 366) był diakonemi prezbiterem. Wybrany biskupem Rzymu (366), miał konkurenta Ursyna. Dopiero synod zwołany w378 r. ostatecznie rozstrzygnął spór. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam i Ewa

  ADAM hebr. ’adamah - ziemia, ziemski; sumer. adamu - mój ojciec

  EWA hebr. hawwah - żyjąca, dająca, życie, matka żyjących.

  Adam i Ewa, pierwsi rodzice (Rdz 2,7-3,24). Adam - pierwszy człowiek, praojciec ludzkości. Wedługrelacji biblijnej o stworzeniu Bóg ulepił go “z prochu ziemi i tchnął w jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci: Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat

  Śwśw. Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat, męczennicy (+ 1838). Byli katechumenami. Gdy wybuchłoprześladowanie chrześcijan w Wietnamie, aresztowano ich, wtrącono do więzienia, poddano torturom.Zamęczono ich przez uduszenie. Beatyfikowani w 1900 r., kanonizowani w 1988.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Joanna Franciszka Frémyot de Chantal

  Św. Joanna Franciszka Frémyot de Chantal, baronowa, wdowa, zakonnica (1572 - 1641). Urodziła się wDijon. Ojciec był prezydentem parlamentu Burgundii. Mając niecałe dwa lata straciła matkę. Otrzymałastaranne wykształcenie. W 1592 r. poślubiła Krzysztofa II barona de Chantal, z którym miała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Aniołów Wüllenweber

  Bł. Maria od Aniołów Wüllenweber, zakonnica (+ 1907). W 1888 r. założyła zgromadzenie Sióstr Salwatorianek.Była w nim pierwszą przełożoną. Beatyfikował ją Paweł VI (1968).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anastazy I

  Anastazy I, papież. Pochodził z Rzymu. Na stolicę Piotrową wybrany w 399 r. Szczególną troską otoczyłKościół afrykański. Zmarł 19 grudnia 401 r. Św. Augustyn nazwał go “mężem apostolskiej gorliwości”.W ikonografii przedstawia się św. Anastazego w papieskim stroju pontyfikalnym. Jego atrybutem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Łucja

  łac. Lucia - urodzona o wschodzie słońca.Św. Łucja, dziewica, męczennica (+ ok. 304). Pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Po torturach, którymiusiłowano ją skłonić do porzucenia wiary, poniosła śmierć męczeńską przeszyta mieczem. Imię jej wymieniasię w Kanonie rzymskim. Jest patronką Toledo;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Makary i św. Eugeniusz

  Św. Makary i św. Eugeniusz, kapłani (+ poł. IV w.). Byli kapłanami w Antiochii. Publicznie wystąpiliprzeciw decyzjom i zachowaniu Juliana Odstępcy. Zostali pochwyceni i torturowani. Następnie zesłanoich do Mauretanii. Tam prowadzili działalność misyjną. Nie ma jednoznacznych dokumentów na tematich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan od Krzyża

  Św. Jan od Krzyża, zakonnik, kapłan, doktor Kościoła (1542 - 1591). Jan de Yepes urodził się w Fontiveroskoło Avili. Po śmierci ojca pracował zarobkowo jako krawiec, tkacz, pielęgniarz. Mając 21 lat wstąpiłdo karmelitów. Podczas studiów w Salamance otrzymał święcenia kapłańskie (1566)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 579

  praca w formacie txt

Do góry