Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Jak poznajemy rzeczywistość językową?

  Człowiek stara się „oswoić” otaczający świat - poznać różne jego wymiary:transcendentny (boski), przyrodniczy, społeczny (ludzki) oraz samego siebie.Czyni to dla zaspokojenia swoich różnorodnych potrzeb, np. głodu, chęci dominowanianad innymi, przeżycia piękna czy zaspokojenia ciekawości. W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Co daje modelowanie rzeczywistości językowej?

  Jedną z metod poznania naukowego jest modelowanie rzeczywistości, tj. tworzeniejej uproszczonego obrazu-modelu, który wydobywa ważne składowe obiektui ich relacje oraz imituje działania właściwe samej rzeczywistości. To uproszczeniejest zamierzone, aby głębiej wniknąć w poznawany obiekt oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tomasz Becket

  Św. Tomasz Becket, biskup, męczennik. Urodził się w 1118 r. w Londynie. Studiował w Paryżu. Poprzyjęciu święceń kapłańskich kontynuował studia na prawie w Bolonii. Kiedy wrócił do kraju, zostałarchidiakonem. W 1155 r. mianowany lordem kanclerzem, stał się najbliższym współpracownikiem HenrykaII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Egwin

  germ. eg- - miecz, -win - przyjaciel; przyjaciel miecza, wojownik.Św. Egwin, biskup. Kształcił się u benedyktynów w Worcester. Tam został mnichem, potem kapłanem.W 639 r. powołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Reformator życia kościelnego. Bronił świętościmałżeństwa. Doradca Eldera, króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sylwester I

  łac. silvestris - leśny, mieszkający w lesie.Św. Sylwester I, papież (+ 335). Z pochodzenia Rzymianin. Na stolicę Piotrową wstąpił w 314 r. Poedykcie mediolańskim kończącym erę prześladowań chrześcijan w cesarstwie rzymskim podjął organizacjękultu Bożego. Za jego pontyfikatu odbył się I sobór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna Labouré

  Św. Katarzyna Labouré, dziewica, zakonnica. Urodziła się w 1806 r. w burgundzkiej wiosce Fain-les-Moutiers. Po śmierci matki pomagała ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. Pragnęła wstąpić do klasztoru,lecz spotykała się ze sprzeciwem ojca. Wysłał ją do Paryża, gdzie u swego stryja pracowała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Szczepan

  Św. Szczepan, diakon, męczennik (+ ok. 36?). Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego,podejmujących prace charytatywne, m. in. opiekę nad wdowami. Według Dziejów Apostolskich,“pełen łaski i mocy Ducha Świętego”, głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan, Apostoł

  Św. Jan, Apostoł, Ewangelista (+ ok. 100). Prorok, teolog, mistyk. Był synem Zebedeusza i Salome,młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4,21). Pracował jako rybak. Uczeń Jana Chrzciciela. Razem ześw. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1,38-40). Był jego umiłowanym uczniem. Ewangelia odnotowujeobecność Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Kasper del Bufalo

  Św. Kasper del Bufalo, zakonnik. Po odbyciu studiów teologicznych w Rzymie został kapelanem i kanonikiemkościoła św. Marka. W czasach napoleońskich odmówiwszy przysięgi konstytucyjnej żył na wygnaniuw północnej Italii i na Korsyce. Po upadku cesarstwa wrócił do Rzymu, gdzie głosił misje ludowez taką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Wiktoria

  Św. Wiktoria, męczennica (III/IV w.). Pochodziła z Sabiny pod Rzymem. Zginęła śmiercią męczeńską.Jej relikwie znajdują się w Subiaco oraz w katedrze w Łowiczu. Podanie głosi, że Wiktoria miała przyjaciółkęAnatolię. Obie były zaręczone: Wiktoria z Eugeniuszem, Anatolia z Aureliuszem. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt

Do góry