Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest obwodowy układ nerwowy?

  Obwodowy układ nerwowy utworzony jest przez zwoje i nerwy. Zwoje są skupiskami ciał komórek nerwowych, nerw y zaś to wiązki setek, a nawet tysięcy aksonów otoczonych tkanką łączną. Strukturę nerwu można porównać do budowy kabla telefonicznego. Pojedyncze aksony odpowiadają pojedynczym drutom...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie znajdują się i jaką rolę pełnią nerwy czaszkowe?

  W obrębie rdzenia przedłużonego, mostu i śródmózgowia rozmieszczone są jądra nerwów czaszkowych. Nerwy czaszkowe są bezpośrednio połączone z mózgowiem (w odróżnieniu od pozostałych nerwów, łączących się anatomicznie z rdzeniem kręgowym). Miejsca połączenia nerwów czaszkowych z pniem mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /8 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak znaczą słowa?

  Pytanie o istotę znaczenia znaków językowych jest wielce kłopotliwe dla lingwistów. Przez długie lata badania semantyczne wyłączano z językoznawstwa, a j dziś wielu językoznawców rezygnuje z definiowania znaczenia - przyjmuje znaczenie jako pojęcie niedefiniowalne i stara się jedynie opisywać...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można „przetłumaczyć” wypowiedź mówioną na pisaną?

  Plan wyrażania znaków językowych ma nie tylko charakter dźwiękowy, lecz także pisany. Droga ludzkości do pisma była długa. Tak zwane pismo alfabetyczne, którego znaki (litery) odpowiadają fonemom, pojawiło się dopiero około VIII w. p.n.e. Do języka polskiego pismo dotarło wraz z łaciną. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest akapit?

  Spójności tekstu nie można zatem sprowadzać do kohezji, spójności w planie wyrażania. Ta spójność jest podporządkowana spójności treściowej, która nic zawsze musi mieć swój powierzchniowy wyraz. Na spójność treściową można różnic patrzeć:

  1.    jako na sieć (treściowych) nawiązań między...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /12 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można opisać znaczenie słów?

  Opisujemy znaczenie słów w życiu codziennym, gdy wyjaśniamy je komuś, kto pyta: co znaczy słowo okaryna (tyczka. kliknąć itd.), lub sami pytamy innych. Sięgamy też do słowników, gdzie spotykamy definicje znaczeń. O sposobach ich tworzenia pisze się z reguły we wstępach do słowników, por. W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co znaczą morfemy i jak zmieniają swoje oblicze?

  Wiemy już. że fonemy nie posiadają znaczenia, są jednostkami planu wyrażania. ich rola polega na „nadawaniu ciała” znakom (morfemom, wyrazom itd.) oraz na odróżnianiu znaczeń wyrazów, Morfcm jest najmniejszą znakową jednostką języka. tj. posiada plan wyrażania (fonetyczną substancję i fonemową...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ład czy nieład?

  Znaczenie słowa stanowi więc dość złożoną i otwartą całość, która ukazuje różne swoje strony w użyciach tekstowych oraz w rozwoju historycznym. Zarazem tkwi w niej społeczne, wspólne jądro, które umożliwia ludziom porozumie-wąnie się. Otwartość i elastyczność znaczenia pozwala językowi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /16 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak podzielić wyrazy na części mowy?

  Z morfologicznego punktu widzenia wyraz jest konstrukcją morfemową (zorganizowaną wokół morfemu leksykalnego), zdolną do spełnienia określonych funkcji składniowych i tekstowych. Dla uniknięcia nieporozumień rozróżnijmy terminologicznie trzy podstawowe znaczenia słowa wyraz:

  •    wyraz słownikowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można dostrzec w wypowiedzeniu?

  W tekstach spotykamy się z wypowiedzeniami, czyli z fragmentami tekstów gramatycznie zestrojonymi, prozodycznie (interpunkcyjnie w tekście pisanym) odgraniczonymi i zdolnymi być względnie samodzielnymi komunikatami. Oto odcinek tekstu zawierający trzy wypowiedzenia:

  (1)    Chyba wczoraj Maks wszczepii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 139

  praca w formacie txt

Do góry