Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są neuroanatomiczne podstawy funkcjonowania układu ruchu?

  Czynności ruchowe, w tym czynności związane z mową, wymagają współdziałania wielu układów anatomiczno-funkcjonalnych. Każdy ruch jest wynikiem bodźców, dopływających do mięśni z komórek jąder ruchowych nerwów czaszkowych lub z komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego (motoneuronów)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się zewnętrzna struktura półkul mózgowych (mózgu)?

  Każda półkula ma trzy powierzchnie. P o w i e r z e h n i a p i z y ś r o d k o -w a jest zwrócona do półkuli przeciwległej. Wypukła p o w i c r z c h n i a g ó r -no-boczna przylega poprzez opony do sklepienia czaszki. P o w i e r z e h • n i a doi n a spoczywa na podstawie czaszki i na móżdżku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest i jakie funkcje pełni rdzeń kręgowy?

  Rdzeń kręgowy u człowieka jest owalnym walcem, ciągnącym się od rdzenia przedłużonego aż do wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Przekrój poprzeczny przez rdzeń ukazuje wąski kanał środkowy, otoczony warstwą istoty szarej uformowanej na kształt litery H. Jej część pozioma łączy obie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe podziały mózgowia?

  Mózgowie dzielimy według kryteriów rozwojowych lub czynnościowych.

  •    Według kryteriów rozwojowych (podział ontogenetyczny) rozróżniamy jego pięć zasadniczych części:

  rdzeniomózgowie, w którego skład wchodzi rdzeń przedłużony,

  -    tyłom ó z g o w i e wtór n e, które tworzą most i móżdżek,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowana jest podstawowa jednostka strukturalna układu nerwowego?

  Podstawową jednostką strukturalną układu nerwowego jest neuron, czyli komórka nerwowa. Neurony różnią się bardzo kształtami i rozmiarami, ale większość ma te same elementy budowy.

  Są to: ciało komórk i nerwowej (ciało neuronu), od którego odchodzą dwa rodzaje wypustek, liczne d e n d r y t y i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest mózgowie człowieka?

  Najniżej położoną częścią mózgowia jest rdzeń przedłużony, który ku dołowi przechodzi płynnie w rdzeń kręgowy, u ku górze w most. Na grzbietowej jego części (jak również na górnej części mostu) znajduje się przestrzeń zwana komorą IV, od dołu łącząca się z kanałem środkowym rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób powstaje i jak jest przekazywany impuls nerwowy?

  Cechami czynnościowymi neuronów są pobudliwość i przewodnictwo. umożliwiające im spełnianie zasadniczej funkcji, jaką jest przekazywanie informacji zakodowanych w postaci impulsów nerwowych. W neuronie pozostającym w stanie spoczynku wewnętrzna powierzchnia błony komórkowej (neurylemmy) ma ładunek...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wchodzi w skład półkul mózgowych?

  Półkule mózgowe oddziela od siebie sięgająca w głąb aż do ciała modze-lowatego szczelina podłużna mózgu. Powierzchnię półkul pokrywa warstwa istoty szarej, zwana płaszczem lub kora mózgu. Jest ona u człowieka szczególnie rozwinięta i pokrywa większość pozostałych struktur mózgowych. Tworzy ją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe podziały układa nerwowego?

  Układ nerwowy człowieka pod względem anatomicznym dzielimy na o b w o d o w y i central n y. W obrębie centralnego, inaczej ośrodkowego układu nerwowego (OUN/CUN) wyróżniamy mózgowie oraz r d z e ń kręg o w y (patrz dalej). Układ nerwowy obwodowy utworzony jest przez zwoje i n e rw y. Tworzy on jakby...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest twór siatkowaty?

  Twór siatkowaty zwany przez nieanatomów układem siatkowatym lub retikularnym, rozciąga się w pniu mózgu od międzymózgowia do rdzenia przedłużonego, a następnie przechodzi w twór siatkowaty rdzenia kręgowego. Nazwę za wdzięcz* swoistej budow ie są to bowiem skupienia, składające się /. olbrzymiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 348

  praca w formacie txt

Do góry