Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak powstaje ludzki głos?

  Do wytwarzania prawidłowego głosu niezbędne jest współdziałanie następujących elementów:

  1.    podgłośniowego zbiornika powietrza oddechowego, w którym powstaje podmuch o wysokim ciśnieniu,

  2.    sprawnie działającego mechanizmu drgającego, powodującego rytmiczne otwieranie i zamykanie się szpary...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest unerwiona krtań i jaką pełni ona rolę?

  Unerwienie krtani pochodzi od nerwu błędnego, który rozgałęzia się, tworząc nerw krtaniowy górny, unerwiający mięsień pierścienno-tarczowy i błonę śluzową jamy krtani do poziomu fałdów głosowych, oraz nerw krtaniowy dolny (wsteczny), unerwiający pozostałe mięśnie krtani i błonę śluzową...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę w czynnościach mowy pełni prawa półkula?

  Wiele dowodów klinicznych wskazuje na to, że prawa półkula odgrywa bardzo ważną rolę w procesach mowy, zapewniając właściwy wyraz emocjonalny przekazywanych treści. Znanym symptomem uszkodzenia prawej półkuli jest tzw. a prozodia.

  Pacjenci z tym zaburzeniem mówią w sposób monotonny, a w ich mowie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które struktury podkorowe odgrywają rolę w czynnościach mowy?

  Wśród struktur podkorowych, odgrywających rolę w czynnościach mowy, wyróżnia się:

  •    układ limbiczny,

  •    wzgórze,

  •    niższe ośrodki pnia mózgu.

  Na znaczenie układu limbiczncgo zwraca się uwagę, wskazując na jego rolę w niejęzykowych formach porozumiewania się, takich jak gesty, mimika...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które z elementów układu nerwowego zaliczane do „obwodowego neuronu ruchowego” biorą udział w czynnościach mowy?

  Generowanie dźwięków mowy wymaga koordynacji wielu funkcji ruchowych, takich jak oddychanie i ruchy krtani, języka oraz innych struktur noso-gardła. Każdy ruch jest wynikiem bodźców, dopływających do mięśni albo z komórek jąder ruchowych nerwów czaszkowych, albo z komórek ruchowych rogów przednich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie narządy biorą udział w wytwarzaniu głosu?

  Wytwarzanie głosu i mowy wymaga ścisłego współdziałania ze sobą wielu narządów, które z foniatrycznego punktu widzenia można podzielić nu struktury:

  1.    wytwarzające niezbędny dla fonacji strumień powietrza wydychanego -płuca, oskrzela, tchawica,

  2.    wzniecające ton podstawowy - krtań,

  3...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie i jak powstaje niezbędny do wytworzenia głosu strumień powietrza wydychanego?

  Szkielet klatki piersiowej utworzony jest z ż c b e r, które przyczepiają się w jej części tylnej do kręgosłup a, a z przodu do m ostka (ostatnie dwie dolne pary żeber kończą się w tkance mięśniowej).

  Żebra są ustawione skośnie i zwrócone ku dołowi, idąc od przyczepu w części tylnej ku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które struktury centralnego układu nerwowego biorą udział w czynnościach mowy?

  Dzięki zgromadzonym m.in. nowoczesnymi technikami neuroobrazowania informacjom, w poglądach na mechanizmy mowy - podobnie jak w odniesieniu do innych czynności mózgu przeważają obecnie teorie kompromisowe, oparte na koncepcjach umiarkowanego lokalizacjonizmu.

  Uwzględniają one związek poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się budowa krtani?

  Krtań jest narządem położonym w środkowej i przedniej części szyi. Ma ona kształt trójściennej piramidy, której podstawa jest skierowana ku górze, a wierzchołek nieco ścięty i zaokrąglony ku dołowi. U góry otwór g ó r n y k r t a -n i, zwany wejście m <1 o krtani, wiedzie do gardła, u dołu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /7 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie obszary lewej półkuli mózgu kierują czynnościami mowy?

  Struklury lewej półkuli mózgu kierujące czynnościami mowy są następujące:

  1.    Tylna część zakrętu czołowego środkowego i dolnego, czyli okolice odpowiadające ośrodkowi Broca (ośrodek mchowy mowy, pole *14 wg Brodmanna). Jest ona niezbędna do łączenia głosek w wyrazy i w zdania oraz do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt

Do góry