Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czy prawa i lewa półkula mózgu wykazują odmienną budowę?

  Choć na pierwszy rzut oka obie półkule mózgu wydają się podobne, to jednak dokładniejsze analizy morfologiczne pozwalają zaobserwować szereg istotnych różnic (rys. 3.1; np. Hellige 1993; laccino 1993). Na pierwszym miejscu należy lii wymienić strukturę zwan^phmun temporale, która znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie struktury tworzą narząd słuchu człowieka?

  Narząd słuchu (inaczej n a r z ąd ś I i m a k o w y) człowieka jest anatomicznie ściśle związany z nar z ą d e m r ó w n o w a g i, zwanym również n a rządem p r z c d s i o n k o w y m. Razem tworzą one n a r z ą d p r z e d -sionko wo-śli m a k o w y (dawniej zwany statyczno-słuchowym)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zbudowane gardło?

  Gardło jest wspólnym elementem układu pokarmowego i oddechowego. Przybiera ono kształt cewy mięśniowo-błoniastej, przebiegającej od podstawy czaszki ku dołowi do połączenia na wysokości chrząstki pierścieńiowatej z przełykiem. W zależności od struktury, z jaką łączy się gardło, wyróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest ucho zewnętrzne i środkowe?

  Ucho z cwnętr z n e sk łada się z m a ł ż o w i n y u s- z n ej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego. Małżowina uszna jest fałdem skórnym wspartym szkieletem chrzęstnym. Przewód słuchowy zewnętrzny składa się z części chrzestnej, która jest bezpośrednim przedłużeniem chrząstki małżowiny...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę spełnia gardło i jak jest unerwione?

  Gdy nos jest niedrożny, jama ustna i gardło stanowią drogę dla powietrza są wtedy odcinkami przewodu oddechowego. W czasie spokojnego oddychania, gdy podniebienie miękkie spoczywa na podstawie języka, całe gardło podobnie jak nos i zatoki przynosowe służy do ogrzewania i na wilgotnienia oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest ucho wewnętrzne?

  Ucho wewnętrzne stanowi system połączonych kanałów i woreczków, wspólnie zwanych błędnikiem. Składa się on z błędnika kostnego, w którym mieści się część błoniasta błędnik błoniasty. Wyróżniamy w nim części związane z narządem równowagi woreczek, lagiewkę i kanały półkoliste oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowana jest jama ustna?

  J a m a ustna stanowi wstępny odcinek przewodu pokarmowego; jest miejscem wytwarzania mowy artykułowanej oraz częścią układu oddechowego. Otwiera się ona od przodu szparą ust, a ku tyłowi przechodzi w otwór łączący ją z gardłem, zwany c i c ś n i ą gardzieli. Granice jamy ustnej stanowią: od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zasada działania narządu słuchu człowieka?

  Fale dźwiękowe zdążają do ucha zewnętrznego drogą powietrzną i kostną. Drogą powietrzną, określaną jako przewodnictwo powietrzne, dźwięk przenosi się przez małżowinę uszną, przewód słuchowy zewnętrzny, ucho środkowe oraz płyny ucha wewnętrznego i dociera do narządu spiralnego w uchu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się rozwój i budowa uzębienia człowieka?

  Na granicy przedsionka jamy ustnej właściwej znajdują się dwa szeregi zębów. Szereg górny tkwi w wyrostkach zębodołowycli obu szczęk, dolny w części zębodolowej żuchwy (Bochenek, Reicher 1992).

  W chwili urodzenia człowiek jest bezzębny; dopiero pud koniec szóstego miesiąca życia nad dziąsła...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest podniebienie?

  Ścianę górną jamy ustnej, oddzielającą ją od jamy nosowej, stanowi wyścielone błoną śluzową podniebienie. Składa się ono z odcinka przedniego, mającego podstawę kostną - podniebienia twardego (część kości szczękowej), oraz z odcinka tylnego, będącego fałdem mięśniowym - podniebienia rn...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 832

  praca w formacie txt

Do góry