Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak aktywizuje się sieć neuronowa?

  Węzły aktywizują się według zasady binarnej, czyli „wszystko albo nic”. Aktywizacja jest stanem samoutrzymującym się, czyli trwa przez mierzalny, specyficzny okres, bez względu na stan pierwotnie powodującego aktywację źródła. Węzły aktywizują się poprzez swoisty mechanizm aktywizujący, a stan...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czyni polega istota terapii neurolingwistycznej, neuropsychologicznej i logopedycznej opartej na mikrogenetycznej teorii Browna?

  Model ten jest niezwykle fascynujący i warto zastanawiać się nad tym, jak można by go sprawdzać w praktyce klinicznej (por. Pąchalska. MaeQueen 2001). Ma jednak tę wadę, że jest oporny wobec metod ilościowych, a zarazem mniej dydaktyczny niż stosowane modele lokalizacyjne czy cybernetyczne. Nie od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest priming?

  Jak stwierdzamy w innej publikacji (Pąchalska, Talar, MacQucen 2002), uaktywniony węzeł automatycznie wysyła silne, ciągłe sygnały do wszystkich innych węzłów, z którymi jest on połączony, przygotowując je do ewentualnej aktywizacji. Jest to tzw. uprzedzanie (ang. priming). W przeciwieństwie do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /20 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumieć pojęcie rozwój psychoruchowy?

  Pojęcie rozwoju psychoruchowego ma podstawowe znaczenie w psychologii dziecka. Wskazuje, ¿e rozwój psychiki dziecka odbywa sic nic tylko w obszarze procesów poznawczych (orientacyjnych i intelektualnych), ale i wykonawczych. Pozostają one w ścisłym związku, dlatego zalicza się je do wspólnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak odbywa się sterowanie zachowaniem w mózgu?

  Może się wydawać dziwne, że ncurolingwista, pisząc rozdział o neuronowych podstawach mechanizmów językowych przeznaczony dla logopedów, poświęca tyle miejsca ruchowi. Autor robi to jednak celowo, ponieważ:

  1.    należy pamiętać, że ruchy aparatu artykulacyjnego nie mogą się odbywać bez ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /13 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy wszystkie wyuczone procesy w sieci przebiegają jednakowo szybko?

  Wykonywanie czynności mowy w mózgu wymaga „oprogramowania”, czyli innymi słowy współpracy dwóch rodzajów procesów nerwowych, które we współczesnej neurołingwistycc zostały nazwane procesami wolnymi i szybkimi. Procesy wolne rozwijają się na ogół w obszarze świadomości, gdzie na podstawie dostępnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy jąkanie wiąże się z nietypową asymetrią półkulową?

  Jak wykazano w poprzednich podrozdziałach, człowiek rodzi się z półkulami mózgowymi ukształtowanymi funkcjonalnie, jednak stopień lateralizacji mózgu może zmieniać się w zależności od specyficznych warunków ontogenezy.

  Hipoteza o zaburzonym wzorcu lateralizacji funkcji u osób jąkających się ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /10 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w autyzmie występuje specyficzne uszkodzenie mózgu?

  Według klasyfikacji przyjętej przez American Psychiatrie Association (Diagnostic andStatistical Manuał od Disorders... 1994), auty z. m to rzadko występujące (4-5 przypadków na każde 10 000 narodzonych dzieci) zaburzenie rozwoju, które definiowane jest na podstawie obserwacji zachowania dziecka. Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /13 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest neurolingwistyka?

  Po starannym przeczytaniu rozdziałów niniejszego podręcznika dotyczących podstaw językoznawstwa oraz ośrodkowego układu nerwowego (czyli neurologii) rodzi się oczywiste, a zarazem bardzo trudne pytanie: jak nasz mózg, opisany przez dra Kozołuba, jest w stanie stworzyć struktury i funkcje językowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy „dzikie dzieci” będą mówić?

  Prawidłowo rozwijające się niemowlę ma potencjalne, biologicznie uwarunkowane możliwości przyswojenia sobie każdego z istniejących na świecic języków. Czynnikami wyzwalającymi rozwój mowy jest dostarczanie wypowiedzi pochodzących z otoczenia oraz zdolność ich odbioru (percepcja). Wszelkie zabiegi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 330

  praca w formacie txt

Do góry