Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest diagnoza psychologiczna i czy różni się ona od diagnozy lekarskiej?

  Termin diagnoza (grcc. Jiagnosis - ‘rozpoznanie’) kojarzy się z badaniem lekarskim i jego wynikiem. Został on bowiem zaczerpnięty z medycyny i następnie zapożyczony przez psychologię, pedagogikę i logopedię. Istnieje więc diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna. Diagnoza zaburzeń w rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza teoretyczne rozumienie pojęcia normy?

  Warunkiem uznania jednostki za normalną jest w tym znaczeniu posiadanie cech pozytywnych, zgodnych z idealnym wzorcem osobowości. Na podstawie różnych koncepcji teoretycznych sporządzono listy cech, które mają określać wzorzec dojrzałej Osobowości (Michalska 1969).

  Nasuwa się jednak szereg...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie i jak zaznacza się w zachowaniu dziecka jedność procesów poznawczych i ruchowych?

  Jedność rozwoju psychiki i motoryki szczególnie silnie przejawia się we wczesnych stadiach ontogenczy. Na przykład myślenie niemowlęcia nie istnieje jako izolowany proces, lecz jest ściśle związane z jego aktywnością ruchową. Dziecko myśli nie wtedy, gdy jest bierne i „zamyślone”, lecz wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki obszar objęty jest diagnozowaniem?

  W szerokim ujęciu diagnoza psychologiczna może być diagnozą całościową, dotyczącą całokształtu funkcjonowania psychologicznego badanego dziecka (tzn. diagnoza osobowości).

  W wąskim ujęciu tego terminu mówimy o diagnozie cząstkowej, która dotyczy tylko wybranego aspektu psychologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy neurolingwistyka juko neuronauka ma coś wspólnego Z programowaniem neurolingwistycznym?

  Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: bardzo mało. W zasadzie jest to zbieżność nazw, wynikająca z faktu, że programowanie neurolingwistyczne (ang. neurolinguistic programming, czyli NLP) jako swoisty program samopomocy psychologicznej tworzyła w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia grupa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy funkcje w procesach wykonawczych?

  Poruszone tutaj zagadnienia są bardzo złożone i trudno w pełni omówić je w ramach niniejszego rozdziału. Dla aktualnych celów podsumujmy to, co do tej pory ustalono.

  Akt mowy realizuje się mniej więcej w sposób, który zaprezentujemy poniżej A więc powstają:

  - intencja wypowiadania się. umysłowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /6 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest specyfika pracy neurolingwisty?

  Jak wspomniano wyżej, specyfika pracy teoretycznej i praktycznej neuroling-wisty wymaga nic tylko wiedzy i umiejętności z zakresu lingwistyki, ale również znajomości podstawowych informacji w specjalnościach medycznych (przede wszystkim podstaw w zakresie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /8 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieje związek pomiędzy procesami a „ośrodkami” zlokalizowanymi w konkretnych miejscach w mózgu?

  Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej teorii funkcji mózgu. Lokalizacjonista, który twierdzi, że poszczególne funkcje znajdują się w poszczególnych miejscach czy ośrodkach mózgu, odpowie: tak (Damasio 1999). Przyjmując wyżej opisany podział procesów na decyzyjne, interfejsowe i rozdzielcze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są elementy sieci neuronowej?

  W ramach wiarygodnej teorii pracy mózgu prowadzącej do obserwowalnego zachowania, jakim jest mowa, należy uwzględnić trzy aspekty wyuczonego zachowania:

  -    jakie są komponenty organizowania ruchów narządu mowy i jak można jc połączyć, aby tworzyć praktycznie nieograniczoną liczbę możliwych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega istota mikrogenetycznej teorii Browna?

  W ostatnich łatach rozwinęła się mikrogenctyczna teoria funkcji mózgu, opracowana przez wybitnego neurologa amerykańskiego Browna (1988, 2002). Zdaniem autora niniejszego tekstu, teoria ta choć niełatwa w zrozumieniu zawiera w sobie potencjał do rozwiązania wielu podstawowych problemów zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 823

  praca w formacie txt

Do góry