Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest upośledzenie umysłowe?

  Upośledzenie umysłowe oznacza stan obniżonej sprawności intelektualnej, powstały w okresie rozwojowym, a związany z zaburzeniami procesu dojrzewania, uczenia się i przystosowania. Należy podkreślić, że upośledzenie nie jest chorobą, lecz stanem. Niedorozwój głębszego stopnia jest na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to znaczy słyszeć i jakie są konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu dla rozumienia mowy?

  Słyszeć - znaczy odbierać dźwięki kanałem słuchowym. Proces odbioru i rozumienia dźwięków zachodzi dzięki aparatowi przewodzeniowemu (ucho zewnętrzne, ucho środkowe i część ucha wewnętrznego) ora?; aparatowi odbiorczemu (narząd Corliego. nerw słuchowy, drogi słuchowe centralne, prowadzące...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /9 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest model rozwoju mowy u upośledzonych umysłowo?

  Są dwa zasadnicze modele rozwoju mowy osób upośledzonych umysłowo. Pierwszy dotyczy osób lekko upośledzonych umysłowo, drugi jednostek głębiej upoś 1 edzonych.

  Model rozwoju mowy osób lekko niedorozwiniętych umysłowo nie różni się zasadniczo od modelu rozwoju mowy osób z normą intelektualną...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska logopedyczne określa się mianem rynolalii i palatolalii?

  R y n o l a l i a (lac. rhinolalia: syn. nosowanic) zachodzi wówczas, gdy głoski nosowe wymawiane są jak głoski ustne i jest to wtedy nosowanic zamknięte (lac. rhinolalia clausa), lub odwrotnie - gdy głoski ustne są wymawiane jak głoski nosowe, tzn. łączą się z rezonansem nosowym, i powstaje nosowanic...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza pojęcie palatolalia?

  Termin palatolalia (syn. dyslalia palatina, mowa podniebienna, rynola-lia, rynofonia, rynizm) jest stosowany do określania sprzężonych zaburzeń mowy, tj. dyslalii (wielorakiej, złożonej) oraz rynolalii (nosowania), występujących w przypadkach rozszczepów podniebienia. Jego łaciński odpowiednik

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny jąkania?

  Trudno jest oddzielić etiologię od patomcchanizmu jąkania. Opracowano wiele teorii próbujących wyjaśnić przyczyny tego zaburzenia mowy, które zostały usystematyzowane w ramach: teorii biologicznych,

  -    teorii psychologicznych.

  -    teorii behawioralnych,

  -    teorii lingwistycznych.

  Neurologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny nosowej artykulacji głosek ustnych?

  Przy nosowaniu zamkniętym przejście do jamy nosowej jest zamknięte (niedrożne) na skutek przerostu śluzówki nosa, obrzęku przy ostrych stanach kataralnych, przerostu trzeciego migdałka. polipów, skrzywienia przegrody nosa. Głoski wymawiane są wtedy z rezonansem ustnym. Warunkiem poprawy wymowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak diagnozować jąkanie?

  Należy podkreślić, że jąkanie rozpoznaje się u osoby, którą się ocenia. Lepiej więc mówić o diagnozowaniu osoby jąkającej się, niż o diagnozie jąkania. Często jednak te terminy stosowane są zamiennie.

  Głównymi celami procesu diagnozowania osoby jąkającej się jest określenie:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest jąkanie?

  Definicji jąkania jest wiele. Istoty tego zaburzenia mowy można wyrazić następującym wzorem:

  J = f(N + R)

  gdzie: ./ jąkanie,

  .'V - niepłynność mówienia,

  R reakcje towarzyszące nicpłynności mówienia.

  A zatem jąkanie jest funkcją nicpłynności mówienia i reakcji jej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest giełkot?

  Giełkot jest mową bezładną, czyli mówieniem „bez ładu i składu”. Jest to zaburzenie niedostatecznie opisane. Już samo jego zdefiniowanie sprawia duże trudności. Za giełkot uważa się:

  bardzo szybkie tempo mówienia (czyli tachylalię), powodujące opuszczanie albo powtarzanie sylab lub słów;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt

Do góry