Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy opóźnienia rozwoju mowy?

  Opóźniony rozwój mowy poza wycinkowym ORM i zespołem opóźnienia mowy czynnej często jest objawem zapowiadającym pojawienie się różnych form zaburzeń mowy, Gdy istnieje podejrzenie o niesamoistny opóźniony rozwój mowy, postępowanie badawcze powinno zmierzać do ustalenia, jakie jest tło tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku opóźnionego rozwoju mowy?

  I etap Określenie problemu !. Badania wstępne

  W pierwszym rzędzie ustala się wiek dziecka i przeprowadza wywiad w celu uzyskania informacji na temat:

  stanu zdrowia dziecka i jego rozwoju psychoruchowego, przebiegu ciąży, porodu i uwarunkowań dziedzicznych, przebytych chorób dziecka, urazów fizycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /5 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wskazuje na patologiczne podłoże opóźnienia rozwoju mowy?

  Stwierdzenie w toku badań specjalistycznych jakiegokolwiek zaburzenia rozwoju uzasadnia rozpoznanie niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy. Natomiast przy braku zaburzeń, gdy stwierdzi się niską sprawność aparatu artykula-cyjnego - przejawiającą się np. ograniczeniem umiejętności wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakimi zasadami należy się kierować przy prowadzeniu terapii zaburzeń mowy?

  Zasady terapii logopedycznej lo najogólniejsze reguły, których logopeda powinien przestrzegać i którymi powinien się kierować przy planowaniu i prowadzeniu postępowania logopedycznego.

  Zasady te wywodzą się z melodyki terapii pedagogicznej i psychologicznej. Należą do nich:

  1.    Zasada wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody medyczne mogą wspomóc terapię logopedyczną?

  1.    Farmakoterapia

  Jest to leczenie chorób środkami chemicznymi pochodzenia roślinnego lub syntetycznymi, inaczej - stosowanie leków, Zasadniczym celem tej terapii jest usunięcie przyczyn choroby. Używa się także leków objawowych, by usunąć lub zmniejszyć nasilenie objawów chorobowych.

  Leki są...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody wyróżnia się w terapii logopedycznej?

  Metoda oznacza systematycznie stosowany sposób pracy z pacjentem, zespół celowych, jasno określonych czynności, realizowanych za pomocą odpowiednio dobranych i uznanych środków, które doprowadzą do rozwiązania danego problemu

  W lerapii logopedycznej wybór metod zawsze jest uwarunkowany rodzajem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest przebieg prac na poszczególnych etapach diagnozy logopedycznej?

  I etap - O k re ś l e n i e problemu

  W celu stwierdzenia na czym polega problem pacjenta przeprowadza się badania wslępne, do których zalicza się: wywiad, obserwację, oricnlacyjnc badanie mowy i badania uzupełniające.

  1. Badania wstępne

  •    Wywiad służy zgromadzeniu informacji na temat:

  -    wieku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

  Opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia bądź tylko mówienia lub rozumienia) występuje wówczas, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy wc wszystkich bądź w niektórych jej aspektach (fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym czy ekspresyjnym) ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie z normą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie techniki stosuje się w terapii logopedycznej?

  Technika oznacza sposób i biegłość wykonywania jakiejś pracy w określonej dziedzinie; to inaczej metoda szczegółowa.

  W obrębie ogólnych metod wyróżnia się szereg technik (metod szczegółowych), które można przyporządkować którejś z pięciu wyżej wymienionych grup.

  •    Do szczegółowych metod...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się badania uzupełniające?

  a) W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów badania sprawności aparatu artykulacyjnego. We wszystkich próbach badania praksji mowy powtarzają się określone elementy, tj, badanie motoryki anykulacyjnej (próby sprawności języka i warg). O sprawności artykulacyjnej języka świadczy wykonanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /16 417

  praca w formacie txt

Do góry