Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalii)

  Dyslalia to wszelkie zaburzenia wymowy jednego, kilku, bądź wielu dźwięków. przejawiające się ich deformowaniem (dyslalia właściwa), zastępowaniem (paralalia) lub opuszczaniem (mogilalia), które to wady powodują, że w efekcie powstają brzmienia odbiegające od ogólnie przyjętej normy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy logopedycznej w przypadku dyslalii?

  Diagnoza logopedyczna ma na celu ustalenie:

  -    nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy.

  -    przyczyn wadliwej artykulacji,

  -    wpływu wady na przebieg procesu porozumiewania,

  -    skutków zaburzenia,

  -    pierwotnych i wtórnych objawów wady wymowy (tj. rodzaju wady i jej wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem terapii dysartrii?

  Dysartna jest jednym z cięższych zaburzeń mowy. Istotą terapii logopedycznej nic jest nauczenie pacjenta bezbłędnej wymowy, lecz doprowadzenie do sy-luacji, by jego wypowiedzi były zrozumiale dla otoczenia, a więc by spełniały funkcję komunikacyjną i tym samym umożliwiły mu porozumiewanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia logopedyczne prowadzi się w przypadku afazji (dysfazji) motorycznej?

  Terapię logopedyczną rozpoczyna się od ćwiczeń wstępnych, do których należą ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (praksji i kinestezji oralnej). Ćwiczy się najpierw proste ruchy warg i języka, a następnie stopniowo przechodzi się do bardziej złożonych ruchów artykulatorów.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /6 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy wyróżnia się w terapii dysartrii?

  Ogólne stymulowanie rozwoju dziccka powinno uwzględniać fakt, że dziecko z porażeniem wzrasta i wychowuje się w specyficznych warunkach. Rozwojowi bowiem nic sprzyjają częste hospitalizacje, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami czy ubogie doświadczenie osobnicze (nakładające się na podstawowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /9 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia logopedyczne prowadzi się w przypadku afazji (dysfazji) akustycznej?

  W literaturze przedmiotu metody reedukacji afazji (dysfazji) sensorycznej są opracowane znacznie mniej dokładnie niż metody reedukacji afazji motorycznej. Istotą terapii afazji akustycznej jest nauczenie pacjenta kojarzenia słownych bodźców słuchowych z ich znaczeniem.

  Terapię rozpoczyna się od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /3 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest cel oraz przebieg terapii zaburzeń dysartrycznych u dorosłych?

  Podstawowym celem terapii logopedycznej osób dorosłych jest umożliwienie im porozumiewania się z otoczeniem.

  Terapię dorosłych dysanryków prowadzi się w zasadzie tak samo jak terapię dzieci. Nie obejmuje ona tylko ćwiczeń służących stymulowaniu rozwoju mowy (tj. rozwijających słownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia dysartrii

  Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do różnych zaburzeń rozwoju motorycznego. Istnieją trzy stopnic upośledzenia ruchowego:

  a)    lekki - dziecko chodzi, mówi i jedynie jego ruchy są niezgrabne,

  b)    umiarkowany dziecko chodzi niepewnie, ma trudności w kontrolowaniu ruchów rąk. a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnoz dysartrii?

  Dziecko z zaburzeniami dysartrycznymi najczęściej trafia do logopedy już z rozpoznaniem choroby (mózgowe porażenie dziecięce czy inne zespoły pora-żenne), klórcj towarzyszą zaburzenia mowy. Logopeda dysponuje więc zazwyczaj pełnym zestawem wyników budań lekarskich, psychologicznych i innych, które...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dysartrii?

  Sformułowany cel diagnozy logopedycznej wyznacza w przypadku dysartrii odpowiednią kolejność kroków postępowania diagnostycznego. Ogólny schemat badania logopedycznego ulega więc pewnej modyfikacji i wygląda następująco:

  I.    Określenie problemu

  1.    Badania specjalistyczne.

  2.    Badania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry