Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Od czego zależy frekwencyjność wad wymowy w języku polskim?

  Częstość i różnorodność wad wymowy w języku polskim jest związana z kolejnością przyswajania głosek w loku rozwoju onlogenciycznego. Im później dźwięk się pojawia, lym częściej jest zniekształcany i tym większa jesl różnorodność jego wadliwych form np. głoska i jesl jedną z ostatnich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia palatolalii

  Rozszczepy warg i/lub podniebienia są przyczyną zaburzenia mowy określanego jako palatolalia, które cechuje nosowanie otwarte oraz różnorodne zaburzenia artykulacji. Wprawdzie rozszczepowi podniebienia z reguły towarzyszy rozszczep wargi, ale w praktyce używa się tylko jednej nazwy: rozszczep podniebienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia dyslalii całkowitej?

  D y s l a l i a całkowita (syn. bclkol, mowa bełkotliwa) to typowe zaburzenie ekspresji mowy, dotyczące jej fonetycznego aspektu, Występuje ona wtedy, gdy dziecka nieprawidłowo realizuje kilka, a nawet kilkanaście głosek (w skrajnych przypadkach dziecko zniekształca nawet samogłoski), co powoduje, żc...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /11 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy pracy wyróżnia się w przypadku terapii zaburzeń artykulacji?

  Terapię wad wymowy rozpoczyna się w przypadku paralalii i mogilalii po zakończeniu procesu rozwoju mowy dziecka, to jesl około 5-7 roku życia dziecka, co jesl sprawą bardzo indywidualną, nalomiast w przypadku dyslalii właściwej - bez względu na wiek dziecka.

  Korekta zaburzeń artykulacji składa się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /4 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody wykorzystuje się w terapii zaburzeń artykulacji?

  Spotyka się różne kategoryzacje metod prowadzenia terapii zaburzeń artykulacji. Metody te dzieli się następująco:

  1. ze względu na udział pacjenta w postępowaniu logopedycznym - na metody pasywne i aktywne, przy czym:

  a)    istoty metod pasywnych jest stosowanie narzędzi logopedycznych, za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dyslalii?

  I. Określenie problemu

  1.    Badania wstępne:

  -    wywiad,

  -    obserwacja,

  -    orientacyjne badanie mowy.

  2.    Badania podstawowe:

  badanie mówienia,

  -    badanie rozumienia.

  -    badanie czytania i pisania.

  II Sformułowanie hipotez

  3.    Badania uzupełniające.

  4.    Badania specjalistyczne.

  III...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dyslalii?

  I etap Określenie problemu

  1. Badania wstępne

  Zgodnie z ogólną metodyką diagnozy logopedycznej, w każdym badaniu niezależnie od rodzaju zaburzenia istnieją pewne stale, powtarzające się czynności, takie jak: wywiad, obserwacja i badania podstuwowe, których celem jesl wyodrębnienie problemu.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /10 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem terapii wad wymowy?

  Celem terapii artykulacyjncj (terapii wad wymowy) jest usunięcie wszelkich form wadliwych rculizucji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych. a następnie - utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

  Pojęcie wadliwe formy realizacji dźwięków oznacza przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zasady należy uwzględniać w terapii zaburzeń artykulacji?

  Przy usuwaniu wad artykulacyjnych - poza wymienionymi w metodyce ogólnej zasadami postępowania terapeutycznego dotyczącymi wczesnego rozpoczynania terapii, indywidualizacji, kompleksowego oddziaływania, aktywnego i świadomego udziału, współpracy z najbliższym otoczeniem, systematyczności i stopniowania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy efektywność terapii zaburzeń dysartrycznych?

  O efektywności programu logopedycznej terapii dysartrii decyduje wiełe czynników. Do najważniejszych z nich według A. Lewandowskiego i Z. Tarkowskiego (1989, 141) - należą:

  -    rodzaj i stopień ciężkości dysartrii,

  -    rozległość zaburzeń jej towarzyszących,

  -    motywacja pacjenta,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt

Do góry