Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Absolutyzm oświecony

  W XVIII w. szeroko rozprzestrzeniały się w Europie idee Oświecenia. Po-i zi|lki lego prądu umysłowego wiązały się z rozwojem nauk przyrodniczych oraz filozofii prawa natury. Rychło jednak punkt ciężkości zaczęto przenosić na sferę społeczną i polityczną.

  Myśl Oświecenia opierała się na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pruska droga do kapitalizmu i jej odzwierciedlenie w rozwoju administracji

  Pruska droga do kapitalizmu była, w przeciwieństwie do francuskiej, ewolucyjna. Imidalizm przeobrażał się w kapitalizm stopniowo, w wyniku serii reform, odgórnie przeprowadzonych przez rząd. Droga ta nosi nazwę pruskiej, bowiem Pru-stanowiły jej najdoskonalszy przykład. Wystąpiła ona jednak we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji republik. Polska w II połowie XVIII wieku

  Do przedstawionych republik dołączyła się także Rzeczpospolita Obojga Narodów w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795).

  Przed 1764 rokiem nie było w Polsce nowoczesnych organów administracji -ani centralnej, ani terytorialnej. Na szczeblu centralnym brakowało przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecone republiki

  Wskutek poważnego tradycjonalizmu absolutyzmu oświeconego między „oświeconymi” a „nieoświeconymi” monarchiami XVIII w. nie było na tyle dużych różnic, by niemożliwe było łączne charakteryzowanie obu tych postaci monarchii absolutnej. Inne ówczesne formy państwowe wykazywały tuk/r wiele cech...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korpus urzędniczy

  Przyjęcie biurokratycznego systemu organizacji administracji pociągało zal sobą zatrudnienie przez aparat administracyjny znacznej liczby stałych, zawodo- j wych urzędników - korpusu państwowej służby cywilnej, równoległego do korpusu zawodowej służby wojskowej. Nawet hołdująca jak najszerszemu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania państwa i administracji - zagadnienia ogólne

  Za jedną z charakterystycznych cech monarchii absolutnych, a także innych form państwowych wystvpuji|cych w XVIII w., trzeba uznać szeroki zakres działania aparatu państwowego, Oznaczało to zarazem obszerny zasięg działania administracji, która realizowała politykę wytyczoną przez monarchię, czy -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja i prawo

  Jedną z cech sytemu biurokratycznego uznano obowiązywanie ogólnych norm regulujących zachowania na poszczególnych stanowiskach. Organizacja administracji, jak i merytoryczna strona jej działalności, były w poważnej mierze |n /nlmiotem przepisów prawnych, podawanych na ogół do wiadomości publicz-ni'|...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameraliści i policyści

  W XVIII w., jak wspomniano, pojawiły się również całościowe programy planowego oddziaływania państwa na życie gospodarcze i społeczne, będące zarazem uogólnieniem dotychczasowego dorobku absolutyzmu. Ideologami, a po części praktykami, wszechobecności państwa stali się przedstawiciele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /7 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice chronologiczne

  Kapitalistyczna formacja społeczno-ekonomiczna kształtowała się w różnych krajach w różnym czasie i w niejednakowym tempie. W Anglii zapanowała w swoistych formach [15] - od połowy XVII w., podczas gdy Prusy czy Rosja wkroczyły w epokę kapitalizmu dopiero w XIX w., zachowując zresztą nadal niemało...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /4 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjokratyzm a zakres działania administracji

  Poczynając od połowy XVIII w., coraz większą rolę odgrywały doktryny, których twórcy odznaczali się nastawieniem liberalnym. Punktem wyjścia ich lo/ważań było nie państwo i nie społeczeństwo jako całość, lecz jednostka. Jednooka powinna cieszyć się jak największą wolnością - nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 188

  praca w formacie txt

Do góry