Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czy w terapii dziecka z dysleksją rozwojową można wykorzystać komputer?

  Praca z komputerem stanowić powinna jedynie uzupełnienie prowadzonej przez nauczyciela terapii, nic może jej zastąpić. Z uwagi na to, żc typowych, przeznaczonych dla dziccka z trudnościami w czylaniu i pisaniu programów komputerowych jest bardzo mało, najlepszym rozwiązaniem jest wyszukiwanie i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy afazję ze względu na stopień nasilenia?

  Bez względu na to, jak definiujemy afazję w abstrakcji, czy to z punktu widzenia teorii neurologicznej, logopedycznej, a fazj o logicznej, ncurolingwistycz-nej czy ncuropsychologiczncj, patomechanizm afazji danego, konkrclnego pacjenta jcsl wypadkową czynników zarówno uniwersalnych, jak i indywidualnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia wzbogacają terapię dziecka z dysleksją rozwojową?

  W terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu należy prowadzić dodatkowo ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, zarówno w aspekcie fono-logicznym. jak i morfologicznym oraz syntaktycznym; bardzo cenne są także ćwiczenia rozwijające aspekt semantyczny i komunikację językową (Borkowska...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje afazji?

  Przyjęte kryteria klasyfikacji afazji na poszczególne zespoły (syndromy) uwypuklają niektóre cechy i z konieczności zaciemniają inne. Pozwalają również na rzetelną wymianę informacji o pacjentach pomiędzy klinicystami i naukowcami, więc nawet jeżeli tylko do tego celu służą, są potrzebne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy dysleksja ma wpływ na naukę języków obcych?

  Uczniowie z dysleksją nn ogół napotykają duże trudności w nauce języków obcych. Problemy osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w dużej mierze wynikają z deficytów fonologicznych i z nieprawidłowości przetwarzania języka mówionego na język pisany i odwrotnie, co utrudnia, a czasem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są charakterystyczne zaburzenia językowe przejawiane przez chorych z afazją ruchową (ekspresyjną, niepłynną, kodującą)?

  Afazja ruchowa (ekspresyjna, niepłynną, kodująca) oznacza niemożność produkowania przez chorego słów i tekstu słownego, przy zachowaniu w dużej mierze rozumienia wypowiedzi innych ludzi i treści własnych wypowiedzi, nawet tych. których nie jest w stanic w pełni zrealizować. Tak więc ten rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza chorego z afazją

  Ostatnia dekada XX w. i pierwsze lala trzeciego milenium to okres ogromnego postępu w afazjologii. Dzięki m.in. rozwojowi technik informacyjnych, a przede wszystkim izw. sztucznej inleligcncji, o wiele lepiej niż przed laty rozumiemy strukturę sieci ncuronulnych i teoretyczne podstawy przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /10 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody niekonwencjonalne sprawdzają się w terapii dysortografii?

  Do polecanych w tym względzie należą metody mnemotechniczne. Na szczególną uwagę zasługuje metoda asocjacyjna, polegająca na tworzeniu wyrazów bazowych i kojarzeniu wyrazów z trudnością ortograficzną z określonym desy-gnalcm, np. h - huśtawka; ch - choinka: na huśtawce siedzi hokeista, który pije...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są charakterystyczne zaburzenia językowe przejawiane przez chorych z afazją czuciową (percepcyjną, płynną, dekodującą)?

  Afazja czuciowa (percepcyjną, płynna, dekodująca.) cechuje się niemożnością rozumienia przez chorego znaczenia słów i tekstu słownego, co sprawia, żc nie pojmuje on sensu cudzych wypowiedzi i nic nadaje sensu własnym wypowiedziom, W afazji płynnej tempo mówienia chorych jest podobne jak w normie;...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja?

  Dokładne znaczenie terminu afazja (ze starogreckicgo aphates - osoba nicmówiąca) od lat budzi wiele kontrowersji. Od 1864 r., kiedy to Trousseau wprowadził termin a fa z j a zastępując nim używany przez Broca (1861) termin afemia, powstało kilkaset definicji afazji, opracowanych z punktu widzenia różnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 229

  praca w formacie txt

Do góry