Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Do czego służy orientacyjne badanie mowy?

  Orientacyjne badanie mowy polega przede wszystkim na zastosowaniu przesiewowego lestu badania mowy Taki test ma na celu stwierdzenie, czy dany pacjent cierpi na afazję. czy też nie. Logopeda powinien jednak pamiętać, żc jest to wyłącznic orientacyjne badanie mowy i nie stanowi ono ani nic zastępuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie testy przesiewowego badania afazji są dostępne na polskim rynku?

  W chwili obecnej na polskim rynku istnieją dwa testy przesiewowego badania afazji:

  przesiewowy test badania afazji (An Aphasia Screening Test) opublikowany w wersji angielskiej przez Whurr (1983) w autoryzowanej wersji polskiej opracowanej przez autorkę niniejszego rozdziału (Pąchalska 1994),

  test...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wywiad kliniczny?

  W kontekście pracy klinicznej określenie wywiad kliniczny należy rozumieć dość szeroko, a zarazem niemal w tym samym sensie, w którym mówimy o wywiadzie wojskowym. Tak rozumiany wywiad kliniczny obejmuje całość procesu zbierania informacji o pacjencie i jego problemach z różnorodnych źródeł i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na jakiej podstawie formułujemy hipotezy dotyczące diagnozy afazji?

  Istnieją liczne badania podstawowe, które w zależności od wskazań i informacji opracowanych we wczesnej fazie badania pacjenta można stosować w celu sformułowania bardziej dokładnych hipotez na tema) jego problemów w zakresie języka i mowy. Chodzi tu o takie badania, ukierunkowane na poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega weryfikacja hipotez dotyczących diagnozy afazji?

  Jak wielokrotnie podkreślała autorka w tym rozdziale, szeroko rozumianą diagnozę ustalamy w sposób dynamiczny i heurystyczny przez cały okres kontaktu z pacjentem (Pąchalska, MacQuccn 2002 a), na postawie przyjętej przez nas definicji afazji z jednej strony, z drugiej zaś na podstawie naszej obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można uzyskać z rozmowy wstępnej przeprowadzonej z chorym z afazją?

  Z pierwszych kontaktów z pacjentem skierowanym do logopedy doświadczony klinicysta może się dowiedzieć bardzo dużo, albowiem w trakcie normalnej rozmowy, chociażby trwającej tylko kilka minut, mogą manifestować się niemal wszystkie najważniejsze zaburzenia mowy. Rozmowa ta pozwala z reguły na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja żargonowa?

  Afazja tzw. żargonowa stanowi jedną z najcięższych postaci afazji czuciowej. W przeciwieństwie do klasycznej afazji Wernickcgo, którą cechuje przede wszystkim pustosłowie z licznymi parafazjami werbalnymi, w afazji żargonowej pacjent wypowiada się za pomocą swoistego słownictwa, które nic ma nic lub...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki związek z afazją mają inne zaburzenia ogólnomózgowe?

  Chory z uszkodzeniem mózgu oprócz afazji wykazuje inne zaburzenia, zarówno ruchowe, jak i poznawcze i emocjonalne. Choć z klinicznego i teoretycznego punktu widzenia zaburzenia te można i trzeba wyodrębnić od afazji, to jednak należy pamiętać, że samemu pacjentowi jego problemy jawią się jako...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są neologizmy (czy parafazje neologistyczne)?

  Cechą charakterystyczną afazji żargonowej jest występowanie licznych izw. neologizmów, czyli zbitek fonemów mających pewną strukturę fonolo-giczną, czasami również morfologiczną, ale nie stanowiących prawdziwych wyrazów w żadnym języku. W najczystszej postaci afazji żargonowej słowa tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy afazja może występować wśród pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu?

  Tak. U niektórych osób leworęcznych (choć - wbrew pewnej „powszechnie znanej” prawidłowości nie u wszystkich) strategiczny dla mowy obszar znaj duje się w prawej półkuli mózgu, która w ich przypadku jest „dominująca”, przynajmniej dla mowy. Uszkodzenie odpowiednich obszarów w prawej półkuli mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 889

  praca w formacie txt

Do góry