Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak rozpocząć pracę z chorym z afazją?

  Do obowiązków terapeuty należy ustalenie stosownego podejścia, stratę g i i i metod terapii. Podana tu kolejność stanowi obowiązującą hierarchię priorytetów, choć z częstym weryfikowaniem założeń w świetle doświadczeń na niższym poziomic. Przyjęte podejście decyduje o wyborze strategii i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak często należy badać pacjenta z afazją za pomocą jednej z baterii diagnostycznych?

  Należy lu raz jeszcze podkreślić, żc pacjent powinien być badany okresowo podczas trwania terapii logopedycznej, a w szczególności przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu. Te i inne badania okresowe trzeba oddzielić wyraźnie od terapii w tym sensie, że w czasie badania nic pomagamy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia chorego z afazją

  W stosunku do dużej liczby chorych z zaburzeniami mowy będącymi następstwem uszkodzenia mózgu, za mało jcsl ośrodków, które mogłyby zapewnić chorym stale i regularne ćwiczenia mowy. Mimo że pożądana jesi w tym względzie ścisła współpraca całego zespołu leczącego, to w praktyce, z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można badać zaburzenia dyskursu?

  W literaturze afazjologiczncj można znaleźć różne sposoby badania dyskursu, przy czym należy przyznać, żc większość tych metod, bez względu na ich ewentualne walory naukowe, nic nadaje się do stosowania w codziennej praktyce klinicznej. Wielu logopedom badanie dyskursu może wydawać się nawet...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak ocenić zdolność funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją?

  Istnieje wiele sposobów oceny zdolności funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją, jednak najbardziej popularne są kwestionariusze, które mogą dostarczyć wielu informacji o chorym. Jak podaje podręcznik Afazjologia (Pąchalska 1999), jednym z pierwszych w święcie kwestionariuszy oceniających...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie w diagnostyce logopedycznej mają tzw. skrypty działania?

  Skrypty działania (z ang. script, czyli scenariusz) to wyuczone, powszechnie używane w danym społeczeństwie wzorce zachowania uznane za stosowne w określonych sytuacjach. Tradycyjnym przykładem skryplu działania jest proces zamawiania kolacji w-rcstauracji, gdzie każdy dorosły człowiek w danym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają jakościowe metody badania afazji?

  Jak sama nazwa wskazuje, w metodach jakościowych badamy, jak pacjent mówi. Nie kwantyfikujemy i na ogół nic liczymy błędów, ale staramy się je w miarę dokładnie opisać. Pacjenta obserwujemy w trakcie wykonywania zadań i notujemy nic tylko fakt, żc popełnia on błędy. Iccz lakźe to. jakie błędy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie może być zastosowanie metody etnograficznej w badaniach afazji?

  W innej swojej pracy (Pąchalska 2002) autorka przedstawia szczegółowo stosowanie metod etnograficznych w badaniu afazji. W tym rozdziale wskazuje na wykorzystanie metody etnograficznej do celów szczegółowego badania chorego z afazją. Metoda etnograficzna nadaje się przede wszystkim i w całości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie baterie diagnostyczne stosuje się w procesie diagnozowania chorego z afazją?

  Oprócz opisanych powyżej testów, ukierunkowanych na ocenę poszczególnych funkcji językowych oraz ich możliwych zaburzeń, możemy stosować jedną z kompleksowych baterii diagnostycznych afazji.

  Definicja używanego lu terminu bateria jcsl sporna. Zdaniem niektórych autorów, bateria to:

  1.    grupa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /18 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak oceniać zdolności komunikacyjne chorych z afazją w życiu codziennym?

  Test dotyczący komunikacyjnych zdolności w życiu codziennym (Communi-cation Abilily in Daily Life - CADL) został opracowany przez Holland (1977). Teoretyczną podstawę tego testu stanowi spostrzeżenie owej autorki w kwestii występowania różnic między mierzalnymi zachowaniami językowymi a tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 049

  praca w formacie txt

Do góry