Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe pytania diagnostyczne dotyczące dysartrii?

  Diagnoza dysarlrii zmierza da udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  -    Czy obserwowane zaburzenie jest na pewno dysartrią, a nic dyslalią, afazją motoryczną czy jąkaniem?

  Z jakim rodzajem dysarlrii mamy do czynienia?

  -    Jaki jesi profil dysatrii?

  -    Jaki jcsl związek między dysartrią a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się infantylizm terapeutyczny?

  Kardynalnym błędem jest twierdzenie, że praca logopedyczna z osobą dorosłą ma przebiegać podobnie jak z dzieckiem. Prowadzi to do nagminnej i n -fnntylizacji zajęć, podczas których:

  - traktuje się dorosłego jak dziecko i lo niezbyt rozgarnięte.

  korzysta się z pomocy dydaktycznych przeznaczonych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest istota dysartrii?

  Dysartria jest zaburzeniem oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnym wynikającym z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia (Dysartria 1999). Jej istotę stanowią:

  -    dysfunkcje motorycznc zmniejszające zrozumiałość wypowiedzi,

  -    obniżenie sprawności komunikacyjnej i gotowości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega planowanie terapii osoby z dysartrią?

  Terapię osoby z dysartrią należy planować, bo inaczej jest ona zestawem przypadkowych i nieefektywnych ćwiczeń. Plan terapeutyczny jcsl drogą prowadzącą do celu. Jasne jego określenie ma podstawowe znacznie, gdyż cel ukierunkowuje działanie, mobilizuje do wysiłku, ułatwia podejmowanie decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega diagnoza różnicowa?

  Diagnoza różnicowa ma na celu odróżnienie dysarlrii od dyslaiii, afazji, jąkania. Afazja motoryczna, dysartria i dyslalia należą do motorycznych zaburzeń mowy Można jc więc mylić. Podstawowa różnica między nimi polega na tym. źe afazja jest wynikiem uszkodzenia struktur korowych, dysartria - struktur...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega motywowanie pacjenta do terapii?

  Trudno zgodzić się z poglądem dowodzącym, iż jeżeli pacjent nie chce podjąć terapii, to nie należy go do niej nakłaniać. Taka opinia jcsl wygodna, ale i niebezpieczna. Jcsl wygodna dla logopedów zatrudnionych w instytucjach państwowych, którzy nic muszą zabiegać o klienta i mogą go odesłać...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje dysartrii?

  Są różne rodzaje dysartrii. Dla logopedów najważniejsze znaczenie ma klasyfikacja objawowa, albowiem mają oni dostęp jedynie do symptomów, na temat przyczyn zaś mogą spekulować.

  W typologii dysartrii istotne jest przyjęcie odpowiednich kryteriów. Mają mieć one znaczenie nic tylko diagnostyczno, ale...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak budować kontakt z pacjentem z dysartrią?

  Nawiązanie i rozwijanie kontaktu między pacjentem a terapeutą jest podstawowym warunkiem skuteczności terapii, z czego nic zdają sobie sprawy logopedzi, dla których najważniejsze są metody, techniki i interwencje. Tymczasem są one jedynie pretekstem do podtrzymania specyficznej więzi i współpracy z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak określić profil dysartrii?

  Należy ustalić nic tylko rodzaj dysartrii, ale i profil towarzyszących jej dysfunkcji motorycznych i komunikacyjnych. Służy do tego test dysartrii, opracowany przez Z. Tarkowskiego, I. Gałkowską i B. Tomik. Test ten składa się z 5 następujących podtestósv:

  -    Podstest I: Komunikacja słowna. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Po co i jak zawierać kontrakt terapeutyczny?

  Kontrakt terapeutyczny jesl to umowa między terapeutą a pacjentem lub jego opiekunem. Jesl to szczególne zobowiązanie obu stron do przestrzegania zasad terapii, które są ściśle określone. Poprawnie zawarty kontrakt określa wzajemne oczekiwania pacjenta i terapeuty oraz precyzuje relacje między nimi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt

Do góry