Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sztuka egipska Okresu Archaicznego (zwanego również Tynickim) - panowanie I-II dynastii - około 3100-2686 p.n.e.

  Około roku 3100 p.n.e. doszło do zjednoczenia dwóch niezależnych uprzednio państw, jednego, obejmującego Deltę, drugiego - Górny Egipt. Przypuszcza się, że schyłek Okresu Predynastycznego obfitował w walki prowadzone ze zmiennym szczęściem przez rywalizujące ze sobą królestwa, czego odbicie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /05.04.2013 Znaków /26 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu predynastycznego

  W ciągu V i IV tysiąclecia p.n.e. dokonało się w Egipcie przejście od myśliwstwa i rybołówstwa do gospodarki rolniczo-hodowlanej; pod koniec tego okresu wprowadzono już system nawadniania, umożliwiający uzyskiwanie obfitych plonów. Najstarsze osiedla i ślady osadnictwa, jakie dotychczas odkryto...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /05.04.2013 Znaków /16 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Dolina Nilu w Starożytności

  Dla powstania cywilizacji egipskiej i dla jej charakteru, ogromnie ważnym czynnikiem stało się geograficzne położenie kraju, jego warunki geologiczne, hydrograficzne i klimatyczne.

  Egipt położony jest na płycie pochylonej lekko ku północy, zbudowanej z magmowych i metamorficznych skał, na których...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /05.04.2013 Znaków /23 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egipska

  Sztuka, którą stworzyli starożytni Egipcjanie, jest dla nas zjawiskiem fascynującym, wzbudzającym podziw i powodującym wzruszenia estetyczne, lecz mimo to trudnym do zrozumienia i uderzającym obcością. Obcość tę spowodowała nie tylko przepaść czasu dzielącego nas od chwil, gdy artyści...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /05.04.2013 Znaków /9 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma siła głosu w komunikacji językowej?

  Kolejnym czynnikiem warunkującym odpowiednie rozumienie tekstu jest siła głosu (artykulacji), której różnicom towarzyszą różnice ciśnienia powietrza, wypełniającego narządy mowy. Ciśnienie panujące poniżej głośni (podkrtaniowe) wpływa na silniejsze łub słabsze wibrowanie wiązadeł...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wysokość oraz barwa głosu?

  Wysokość muzyczna dźwięków mowy odnosi się do wrażeń słuchowych człowieka i - ze względu na strukturę akustyczną - zależy przede wszystkim od częstości drgań wywołujących tc wrażenia. Ucho ludzkie reaguje wrażeniem na drgania proste, któiych częstotliwość wynosi od ok. 16 do 25 000 Hz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są mechanizmy powstawania mowy?

  • Oddychanie

  Płuca, krtań oraz znajdujące się powyżej krtani jamy: ustna, gardłowa i nosowa stanowią swoisty, naturalny instrument muzyczny. Wypływające z płuc powietrze wprawia w drgania wiązadła głosowe mieszczące się w krtani. Przy pierwszej fazie aktu oddechowego - wdechu klatka piersiowa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co trzeba zrobić „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (J. Słowacki, „Beniowski")?

  1. Ćwiczenia oddechowe połączone z relaksacją

  Ćwiczenia oddechowe, zwłaszcza na początku, nic powinny trwać długo. Wystarczy poświęcić na nie około 10-15 minut. Pozycja wyjściowa leżenie na plecach; nogi wyprostowane, oczy zamknięte, całe ciało rozluźnione.

  ■    Leżąc swobodnie, spróbuj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /14 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest intonacja i jak funkcjonuje w wypowiedzeniu?

  Złożona cecha prozodyczna, nazywana intonacją, niekiedy zwana też melodią mowy (Wierzchowska 1980, 221), to inaczej melodyczna charakterystyka wypowiedzenia (zdania), polegająca na zmianach wysokości tonu poszczególnych części lego zdania (fraz) w trakcie jego wypowiadania. W naturalnych warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma iloczas w języku polskim?

  Czas trwania dźwięków mowy. zwany i I o c z a s e m, nic jest we współczesnej polszczyźnic stały, lecz zmienia się w zależności od miejsca głoski w sylabie lub w Izw zestroju akcentowym, w zależności od tempa mówienia, stylistycznego charakteru wypowiedzi ilp. Stały jest natomiast tzw. iloczas...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 875

  praca w formacie txt

Do góry