Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Historiozofia i teologia historii

  W dążeniu do uchwycenia sensu dziejów ludzkości uprawia się od czasów starożytnych filozoficzne rozważanianad nimi. Filozofia historii (historiozofia) nie jest łatwą nauką, a niektórzy w ogóle odmawiająjej naukowego charakteru. Ze względu na Kościół jako Lud Boży i uwzględniane kryteria...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie Ducha Świętego

  Zapowiedziane przez Chrystusa, dokonało się w uroczyste Święto żydowskie, zwane Pięćdziesiątnicą,gdy Apostołowie wraz z Maryją, jej krewnymi oraz niektórymi uczniami i pobożnymi niewiastami, trwaliw Wieczerniku na modlitwie. Kolegium Dwunastu, pomniejszone zdradą i tragiczną śmiercią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział historii Kościoła

  Bogate dzieje Kościoła poddaje się systematyzacji według trzech znanych historykom kryteriów:

  1. rzeczowego,

  2. geograficznego,

  3. chronologicznego.

  Według pierwszego kryterium powstaje historia papiestwa,diecezji, kapituł katedralnych, lub innych instytucji, a także historia poszczególnych osób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot historii Kościoła

  Przedmiotem tej nauki jest Kościół Katolicki, założony przez Jezusa Chrystusa na fundamencie Apostołów.Rozwinął się on przez dwa tysiące lat liczebnie i geograficznie, obejmując cały świat, choć w różnymstopniu. Od niego odłączyły się w pewnych momentach dziejowych całe grupy chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Kościoła Katolickiego - EPOKA STAROŻYTNOŚCI 30 - 692

  Kościół, powołany przez Jezusa Chrystusa do istnienia i działania, został ukształtowany przepowiadaniemEwangelii przez Apostołów. Po Zesłaniu Ducha Świętego (ok. 30) wyszedł ze swej kolebki w Jerozolimiei objął przede wszystkim ówczesne cesarstwo rzymskie z jego kulturą helleńską. Przez naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel historii Kościoła

  Jest nim naukowe przedstawienie dziejów Kościoła w eklezjologicznym, a nie jedynie w strukturalnymujęciu. Chronologicznie są to dzieje od zesłania Ducha Świętego na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (inauguracja Kościoła) aż do czasów współczesnych. Treściowo obejmują one wewnętrzne i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ks. prof. dr hab. Marian Banaszak (1926 - 1997)

  Był aktywny, w pełni sił do ostatnich chwil; tryskał dobrocią, młodzieńczym entuzjazmem i pomysłami.Siedemdziesięcioletni ks. Profesor poszedł do szpitala na nieskomplikowaną operację - nikt nie przewidywałkomplikacji... Mija właśnie 6. rocznica jego śmierci, a jakby jeszcze wczoraj schodził po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /6 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt Historia - Tablica chronologiczna

   

  OKRES NEOLITU I CHALKOLITU

  kultury Tasa, Badari oraz Nagada I ok. 4500 p.n.e.

  kultury Nagada II, Fajum B i Maadi ok. 3500 p.n.e.

  OKRES ARCHAICZNY

  I    dynastia ok. 3100-2890 p.n.e. (królowie: Narmer, lub Menes, Aha, Dżer, Dżet, Den, Andżib, Semerchet, Ka)

  II    dynastia ok. 2890-2686 p.n.e. (królowie:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu - Okres Bizantyjsko-Koptyjski - Sztuka koptyjska

  Przy końcu epoki starożytnej raz jeszcze nad Nilem rozwinęła się sztuka o własnym odrębnym wyrazie, niewiele już zdradzająca związków z dawnym stylem egipskim, chociaż jej twórcami byli dalecy potomkowie poddanych faraonów. Jednak stulecia, jakie upłynęły od czasu utraty niepodległości przez...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /14 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu - Okres Ptolemejski - panowanie greckiej dynastii Lagidów - 304-30 p.n.e. - Okres Rzymski - włączenie Egiptu do cesarstwa rzymskiego - 30 p.n.e. - 395 n.e.

  Po podboju Aleksandra Wielkiego nastąpił w Egipcie krótki okres rządów macedońskich, w czasie których powstało kilka ważnych zabytków sztuki dających się dokładnie datować. Już sam Aleksander, uznając się za spadkobiercę faraonów, nakazał zaadaptowanie kaplic dla swego kultu w wielkich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /43 882

  praca w formacie txt

Do góry