Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Galilejczycy

  Poddani tetrarchy Heroda Antypasa (4 rok przed Chr. - 39 po Chr.), byli lekceważeni przezJudejczyków ze względu na zmieszanie się z napływową ludnością nieżydowską.

  Rzeczywiście nieprzywiązywali oni nadmiernego znaczenia do zachowania Prawa i podania starszych, chętnie też szli zaChrystusem, który w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Żydzi palestyńscy

  W liczbie jednego miliona, żyli w politycznej zależności od Rzymian, których namiestnik(prokurator) zarządzał bezpośrednio Judea, z rezydencją w Cezarei. Sprawował on władzę politycznąi administracyjną, a podlegał od 6 r. po Chr. legatowi w Syrii. Obok niego, jako wewnętrzna władzanarodu, zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura

  Jerozolimę i Palestynę zamieszkiwała tylko część Żydów, większość zaś była rozproszona po całymświecie, nosząc nazwę Diaspory. Naród żydowski uległ przez to znacznemu zróżnicowaniu kulturalnemui politycznemu, a nawet religijnemu, choć wyznawał tę samą wiarę w jednego Boga, Jahwe, i należał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKA GORLIWOŚĆ

  Życie i działalność Jezusa Chrystusa, omawiane szczegółowo w biblistyce, interesują historię Kościoła otyle, o ile jest On jego Założycielem.

  Z Chrystusowego ustanowienia stało się Kolegium Dwunastu Apostołów bezpośrednio odpowiedzialnymza rozwój Kościoła. Nazwa Apostołowie, utworzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda historyczna

  Naukowe opracowanie dziejów Kościoła wymaga najpierw ustalenia samych faktów (faktografia), następniewyjaśnienia ich przyczyn (genetyzm) i ukazania skutków (pragmatyzm). W całości pozwala toodtworzyć obraz procesu dziejowego Kościoła.

  Każdy historyk musi posłużyć się metodą naukową. Historyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEROZOLIMA

  Biblijne Jeruzalem stało się miejscem ukrzyżowania Chrystusa i zesłania Ducha Świętego, ale już wcześniej,od kilku wieków, było centrum religii mojżeszowej, stolicą Ludu Bożego Starego Testamentu iośrodkiem kultury żydowskiej. W Jerozolimie działał pierwszy Kościół lokalny i odbył się tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm i obiektywizm

  Minionych wydarzeń nie widzi historyk w bezpośrednim oglądaniu, ale poznaje pośrednio przez zachowaneinformacje (źródła historyczne), zwłaszcza pisane. Wymagają one stwierdzenia ich autentyczności iwiarogodności, do czego potrzebny jest naukowy krytycyzm.

  Pozwala on się przekonać, że w źródłachnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus

  Zakładanie Kościoła dokonywało się stopniowo. Chrystus tworzył jego istotne elementy przez cały czasswej działalności od chrztu w Jordanie do śmierci na krzyżu.

  Terenem działalności Chrystusa była Galilea i Judea w Palestynie, gdzie głosił Bożą naukę przybywającymdo niego rzeszom ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza pozaźródłowa

  Do badań i opracowań historycznych potrzebne są nie tylko informacje, uzyskane bezpośrednio ze źródełhistorycznych, ale także potoczna i naukowa wiedza historyka, którą kształtują u niego w szczególniejszysposób: krąg kulturalny, w którym się wychował, posiadany przez niego światopogląd i odbyte...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus w źródłach historycznych

  Życie i naukę Jezusa Chrystusa przekazywano od Pięćdziesiątnicy w ustnej proklamacji zbawczego Orędzia Boga. Z czasem spisano ją w księgach, uznawanych za święte i natchnione, a nazwanych Pismem świętym Nowego Testamentu. Chronologicznie najwcześniej, w latach 50-51, powstały Listy św. Pawłado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt

Do góry