Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski

  Liczba nowych wyznawców Chrystusa w Jerozolimie wzrastała szybko. Do trzech tysięcy nawróconychw dniu Zesłania Ducha -Świętego doszli nowi, gdy Piotr przed bramą świątyni uzdrowił chromego i wygłosiłkatechezę do tłumu, przyciągniętego cudem. Liczba samych mężczyzn, którzy uwierzyli, sięgała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /5 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Starsi (gr. presbiteroi)

  Byli trzecią funkcją w Kościele jerozolimskim. Ustanowieni niewątpliwie na wzór starszych w Sanhedrynie i synagogach, byli pomocnikami Apostołów, szczególnie w kierowaniu wspólnotą.Tworzyli kolegium, zwane później prezbiterium, którego przełożonym w Jerozolimie został Jakub.Posługiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Szaweł z Tarsu

  Był świadkiem kamienowania, a potem wziął udział w prześladowaniu Kościoła, rozpętanym po śmierci Szczepana. Uzyskał od arcykapłana upoważnienie do przełożonych synagog w Damaszku,by mógł więzić tamtejszych wyznawców Jezusa i przyprowadzić ich do Jerozolimy na sąd. Doznał jednak nagłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Herodianie

  Mylnie przez pewien czas zaliczani do sekt religii mojżeszowej, byli faktycznie ugrupowaniem politycznym, powstałym wokół Heroda Wielkiego i jego dynastii. Na sprawy religijne spoglądali przez pryzmat politycznych celów, nie okazywali też większego zrozumienia, a nawet zainteresowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Chasydzi

  (hebr. chasid, pobożny) byli ruchem religijnym z okresu Machabe jakiego (II wiek przed Chr.).Żądali posłuszeństwa Prawu z gotowością na śmierć za nie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Diaspora

  (grec. diaspora, rozproszenie) oznaczała rozproszony naród żydowski w różnych krajach Azji,Afryki, Europy i liczyła sześciokrotnie więcej Żydów, niż było ich w Palestynie. Zamieszkiwali główniew wielkich ośrodkach handlowych i kulturalnych, jak Antiochia i Rzym, szczególnie zaś w Aleksandrii,w której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Saduceusze

  Noszący imię prawdopodobnie wybitnego arcykapłana Sadoka z czasów Salomona, skupialiludzi z przedniejszych rodów i przywódców stanu kapłańskiego. Odsuwając się całkowicie od chasydyzmu,ulegli swoistemu racjonalizmowi: odrzucenie istnienia aniołów i duchów oraz wiary w zmartwychwstanieciał, lekceważenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Eseńczycy

  Nazwani tak od aramajskiego hasajja (pobożny, gorliwy) stanowili radykalny odłam chasydówi byli sektą religii mojżeszowej. W historii znano ich ogólnikowo z informacji Pliniusza i JózefaFlawiusza, lecz dopiero dzięki wykopaliskom (1947) w Hirbet Qumran, na zachód od Morza Martwego,szczegółowo poznano, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Faryzeusze

  (hebr. peruszim, odłączeni, separatyści), wyłonili się z liberalnego kierunku w chasydyźmie,choć i oni głosili zasadę kształtowania życia ściśle według Prawa. W jego wyjaśnianiu powoływali się natradycję ojców, w świetle której określali normy postępowania w każdej sytuacji życiowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Lud żydowski

  Był na ogół wierny Prawu i tradycji ojców, ale bez fanatyzmu faryzeuszów. Wyróżniały się w nim głęboko religijne jednostki, za których reprezentantów można uważać biblijne postacie starcaSymeona i prorokini Anny. Z tego ludu wielkie rzesze chodziły za Chrystusem. Z niego też pochodziła większość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt

Do góry