Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Druga i trzecia podróż Pawłowa

  W latach 50-52 odbył Paweł drugą podróż misyjną w towarzystwie Sylasa. Później dołączyli do nich,Tymoteusz i Łukasz. Dzięki temu mógł Łukasz z autopsji opisać ją w Dziejach Apostolskich.

  Podróż podjęto z Antiochii, odwiedzono założone poprzednio Kościoły lokalne w Syrii i Cylicji, podjętomisje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHIA

  Kościół lokalny antiocheński był od początku złożony z nawróconych Żydów i pogan. W nim najpełniejdojrzała świadomość chrześcijańskiego uniwersalizmu dzięki św. Pawłowi Apostołowi.

  Antiochia, miasto nad Orontesem, stolica rzymskiej prowincji Syrii, liczyła ok. 800 tysięcy mieszkańcówi była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pawłowe struktury i teologia

  Kościoły lokalne, założone przez Pawła, są opisane w źródłach historycznych szczegółowiej, niż te, którepowstały na wzór Kościoła jerozolimskiego, wykazują także pewne odmienności.

  Według Pawłowej struktury, każdym Kościołem lokalnym kierowało kolegium starszych, zwanych wjęzyku greckim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politeizm i kultura helleńska

  Rzymianie rządzili rozległym imperium, które August zamknął w naturalnych granicach wielkich rzek,Eufratu, Renu i Dunaju. Rzymianie zdobywcy ulegli wszakże wpływom kultury helleńskiej, przyjmującw dużym stopniu jej smak spraw duchowych.

  W nazwach odróżnia się dwa systemy politeizmu, grecki i rzymski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /7 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje dwunastu

  Misyjna działalność Pawła jest dość dobrze znana, natomiast bardzo .mało, czasem nawet zupełnie nicnie wiadomo o misjach Dwunastu Apostołów poza Jerozolimą.

  Piotr po soborze apostolskim udał się przez Antiochię do Rzymu i działał tam przez wiele lat.

  Jan, z pochodzenia Galilejczyk, syn Zebedeusza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /5 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół antiocheński

  W Antiochii zaczęło się chrześcijaństwo, gdy przybyli wyznawcy Chrystusa z Jerozolimy, uchodząc (37)przed prześladowaniem. Najpierw zwrócili się oni z Ewangelią do licznych miejscowych Żydów, skupionychwokół synagogi. Poganie wszakże zaczęli ją przyjmować prawie równocześnie.

  Na wieść o tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Etiopczyk

  Prozelita, wysoki urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, został także nawrócony przez diakonaFilipa. Wracał on z pielgrzymki do Jerozolimy i spotkał Filipa na drodze do Gazy. Chrzest odbył sięszybko, po krótkiej katechezie o Jezusie, gdy diakon upewnił się, że Etiopczyk zna Pisma Starego Testamentui...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Samaria

  Została nawrócona przede wszystkim dzięki diakonowi Filipowi, który w głoszeniu Ewangeliidoszedł aż do Cezarei.

  Samarytanie, stanowiąc od kilku wieków mieszaninę miejscowej ludności izraelskiej z kolonistami babilońskimi,wyznawali synkretyzm religijny z zachowaniem monoteizmu. Stali jednak w opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Szymon, zwany Magiem

  Ochrzczony przez Filipa, zjawił się u Piotra i pragnął za pieniądze nabyć mocudzielania Ducha Świętego, przez co stałby się biskupem Samarii. Zdemaskowany przez Apostoła, któryzagroził mu karą Bożą za chęć kupienia daru Bożego, wyraził skruchę, ale nie przestał uprawiać sztuczekmagicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Prozelici

  Prozelitami zwano pogan przyjmujących judaizm. Jeżeli wyznając wiarę w Jahwe, poddali się obrzezaniui zachowywali prawo mojżeszowe, byli prozelitami Sprawiedliwości, w odróżnieniu od prozelitów Bramy, zwanych także bojącymi się Boga, którzy wyznawali tylko monoteizm żydowski.Diaspora, przez swoje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt

Do góry