Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prześladowanie Domicjana

  Po śmierci Nerona mieli chrześcijanie spokój za krótkich rządów (68-69) trzech kolejnych cesarzy, Galby,Otona i Witeliusza oraz za panowania dwóch władców z dynastii flawiańskiej, Wespazjana (69-79) iTytusa (79-81), chociaż oni prowadzili wojnę przeciw zbuntowanym Żydom i zburzyli Jerozolimę. Możnaw tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenie Klaudiusza

  Kościół lokalny rzymski powstał, jak wiele innych, w cieniu synagogi. Chrześcijanie mogli się rozwijaćbez konfliktu z władzą cesarską, bo uważano ich początkowo za pewien ruch w dozwolonej religii żydowskiej.Dość szybko jednak weszli w konflikt z oficjalnym mozaizmem, gdy nawracali pogan, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki - W RZYMIE – STOLICY CESARSTWA

  Wśród słuchających katechezy Piotrowej w dniu Zesłania Ducha Świętego byli żydowscy pielgrzymi zRzymu. Należy więc przypuszczać, że oni pierwsi przenieśli do stolicy cesarstwa Ewangelię, a co najmniejwieść o Niej. Według świadectwa Euzebiusza z Cezarei, Piotr przybył do Rzymu po raz pierwszyna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szaweł z Tarsu - Paweł Apostoł

  Świadek ukamienowania Szczepana, po jego śmierci prześladowca wyznawców Jezusa, cudownie nawróconyna drodze do Damaszku, misjonarz w Antiochii, odznaczał się wyjątkową świadomością jednościKościoła i jego uniwersalizmu oraz teologicznym ujmowaniem prawd wiary, które głosił Żydom i Grekom.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr w Rzymie

  Pobyt i działalność Piotra w Rzymie nie budzi wątpliwości, choć prowadzono niejednokrotnie gwałtownedyskusje na ten temat ze względu na związek prymatu Piętrowego z rzymską stolicą biskupią. Świadectwonajwcześniejszej tradycji o pobycie podaje Klemens Rzymski w liście do Koryntian i Ignacy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie Piotra - sobór apostolski

  Apostoł Piotr, po ustaniu prześladowania z 37 roku, odwiedzał Kościoły lokalne w Palestynie. W Cezareiudzielił wówczas chrztu Korneliuszowi, setnikowi kohorty italskiej. Korneliusz, o którym Dzieje Apostolskie(10, 2) mówią, że żył w bojaźni Bożej, prawdopodobnie był prozelitą Bramy, bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grób Piotra

  Apostoła pochowano na cmentarzu watykańskim, istniejącym tam od dawna. Niektórzy uczeni twierdzą,że w 258 r. przeniesiono jego relikwie w bezpieczniejsze miejsce, do katakumb św. Sebastiana przy via Appia, gdzie zbudowano później bazylikę św. Apostołów.

  Wykopaliska archeologiczne, prowadzone od1939 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór antiocheński

  Dekret soborowy rozwiązał w Antiochii jeden problem. Pozostał drugi: czy nawróceni Żydzi są zobowiązanido ścisłego przestrzegania prawa mojżeszowego, w którym mieścił się zakaz kontaktów obrzezanychz nieobrzezanymi. Pytanie stało się palące, gdy Piotr przybył do Kościoła antiocheńskiego po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Jakub, zwany Młodszym

  Prowadził surowe życie ascetyczne, wiernie zachowywałprawo mojżeszowe i żydowską tradycję, za co zyskał miano Sprawiedliwego. Uznany przez Pawłaza filar Kościoła wraz z Piotrem, cieszył się autorytetem nie tylko w Jerozolimie, lecz również w innychKościołach lokalnych, do których skierował list...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł w Rzymie i Hiszpanii

  W liście do Kościoła rzymskiego wspomniał Paweł, że kilkakrotnie pragnął do niego przybyć, lecz napotkałna przeszkody. Zapowiedział jednak ostatecznie swoje przybycie w drodze do Hiszpanii. Kościółrzymski znał dość dobrze z relacji tamtejszych chrześcijan, których spotykał w swoich podróżach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /2 132

  praca w formacie txt

Do góry