Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Syria i Azja Mniejsza

  Dla tych krajów centrum misji i katechezy była nadal Antiochia. Jej szkoła katechetyczna stała się znanadopiero przy końcu III wieku, ale o silnym oddziaływaniu tamtejszej myśli chrześcijańskiej świadcząpisma biskupa antiocheńskiego. Teofila, powstałe po 180 roku, i biskupa Serapiona Geminosa (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zorganizowane życie kościelne w Kościele Ojców Apostolskich

  W strukturze Kościołów lokalnych pojawiły się nowe elementy. Chociaż nadal podkreśla się samoistnośćkażdego Kościoła lokalnego, coraz częściej wskazuje się na jedność wspólnoty chrześcijańskiej. Wyrazemtego jest zachowywanie jednego Kościoła lokalnego, nawet gdy miasta są rozległe.Za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menander

  Pochodził z Samarii, był uczniem Szymona Maga, w którym autorzy chrześcijańscy widzieliojca gnostycyzmu. W Antiochii działał między 70 a 100 r. i głosił o sobie, że reprezentuje świat niewidzialnycheonów. W powołaniu się na tajemną wiedzę uprawiał magię, czym zyskiwał zwolenników.Należał do nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka północno - zachodnia

  Kraj ten mógł otrzymać początki chrześcijaństwa z Jerozolimy przez Egipt, ale zachowane przekazy źródłowemówią o misyjnej działalności z Rzymu. Istnienie rozwiniętego chrześcijaństwa poświadczają z180 r. akta męczenników z Scillium, którzy posługiwali się Listami św. Pawła w łacińskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość odpowiedzialności w Kościele Ojców Apostolskich - prymat rzymski

  Kościół lokalny rzymski czuje się odpowiedzialny za Kościół w Koryncie. Klemens Rzymski pouczając inapominając chrześcijan korynckich, nie wysuwa siebie, ale posługuje się autorytetem swego Kościoła.Niemniej i on sam cieszy się w Koryncie i innych Kościołach lokalnych szczególnym autorytetem, oczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa Zachodnia

  Rzym przyciągał uczonych chrześcijan ze Wschodu: Abercjusza, Hegezypa, Ireneusza, Justyna, Marcjona,Polikarpa, Tacjana i Walentyna. Jedni podróżują, żeby w Kościele rzymskim poznać niesfałszowanąnaukę, inni, by znaleźć uznanie dla swoich poglądów lub łagodzić nieporozumienia. Justyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syryjski

  Gnostycyzm stanowi wczesne stadium rozwoju tego ruchu religijnego w II wieku. Jego źródło istniało w Antiochii, gdzie działali Menander i Satornil.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnostycyzm

  Głosił pełne poznanie tajemnicy Boga i zła, świata i człowieka na podstawie objawienia,które otrzymuje się z góry. W takiej dążności religijnej, wcześniejszej niż chrześcijaństwo, nie widziałKościół niebezpieczeństwa dla siebie i sam utworzył własną gnozę (teologię). Gnostycyzmem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwociny błędów

  Chrześcijaństwo przyjmowali w większości ludzie dorośli, o świadomości i wiedzy ukształtowanej bądźprzez mozaizm i kulturę żydowską, bądź przez politeizm i kulturę helleńską. Wprowadzenie nawet dłuższegoprzygotowania do chrztu, z wyjaśnianiem symbolu wiary, nie usuwało niebezpieczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elkazaici

  Mieli mało chrześcijańskich elementów w swojej nauce. Ich powstanie łączy się z osobą Elkazai,który żył w początkach II wieku na pograniczu syryjsko-partyjskim. W następnym stuleciu zdobyliznaczną liczbę zwolenników na obszarze od Eufratu do Tygrysu, a nawet w Palestynie. Źródłem ich nauki,jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt

Do góry