Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Edykt Septymiusza Sewera

  Korzystniejsze zmiany nastąpiły w pierwszej połowie III wieku, kiedy częściej stosuje się pokojową koegzystencjępogan i chrześcijan, a pozytywne odnoszenie się do Kościoła przeważa nad falami prześladowań,które tylko dwa razy groźnie się wzmogły za cesarzy Septymiusza Sewera i Maksymina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczeństwo synkretyzmu religijnego

  Cesarz Karakalla (211-217), tak nazywany od ulubionego płaszcza caracalla, a rzeczywiście noszącyimiona Marek Aureliusz Antonin, syn Septymiusza Sewera, dał się pochłonąć sprawom wojskowym izostawił rządy matce Julii Domnie, co niewątpliwie miało wpływ na ogłoszenie po objęciu tronu ogólnejamnestii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Celsusa

  Celsus, uczony przedstawiciel filozofii platońskiej w II wieku, zajął się chrześcijaństwem z filozoficznegopunktu widzenia i przez to stał się jego pierwszym groźnym przeciwnikiem intelektualnym. W antychrześcijańskim traktacie polemicznym Słowo Prawdy (ok. 178), do którego napisania przygotował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROGIE PISMA I EDYKTY

  Pisma przeciwko chrześcijanom zaczęły powstawać, gdy lokalne wybuchy nienawiści pogan wyciągnęłyna światło dzienne ruch chrześcijański. Pierwszy ślad wrogich wystąpień w literaturze znajdujemy u Tacyta,który ironicznie wypowiada się o obrzydliwych zabobonach i wykroczeniach chrześcijan, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNA I KATECHETYCZNA DZIAŁALNOŚĆ

  Do trzech najważniejszych ośrodków kościelnych z poprzedniego okresu, Jerozolimy, Antiochii i Rzymu,doszły nowe, w Egipcie, Azji Mniejszej, Afryce północnej i na Zachodzie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowy i satyry

  Marek Korneliusz Fronton (ok. 100 - ok. 175), retor rzymski, nauczyciel i przyjaciel cesarza Marka Aureliusza,wygłosił publicznie mowę antychrześcijańską, którą następnie rozpowszechniano na piśmie.Myląc chrześcijan z gnostykami, wyśmiewa ich i powtarza zarzuty, które lud pogański wymyślił:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksandria - Egipt

  Z stolicy prowincji, będącej centrum życia kulturalnego i gospodarczego oraz drugim co do wielkościmiastem cesarstwa, rozchodziło się chrześcijaństwo po Egipcie i sąsiednich krajach. Tradycja kościelna zIV wieku przypisuje Markowi Ewangeliście, uczniowi Piotra Apostoła, założenie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNE UMOCNIENIE (140 – 260)

  Entuzjazm wiary był motorem misyjnej działalności Kościoła w II i III wieku. Wspomagany eschatologicznymoczekiwaniem na Paruzją i owocny liczebnym rozwojem chrześcijan, wymagał intelektualnegopogłębienia w zetknięciu z rozwiniętą myślą filozoficzną antycznego świata.

  Wymagał też obrony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność i pobożność w Kościele Ojców Apostolskich

  Modlitwa, której Pan Jezus nadał czołowe miejsce w życiu religijnym, wzbogaca się teraz o nowekształty i treść. Kieruje się ją do Boga Ojca z prośbami, zawartymi w Ojcze nasz, ale także z dziękczynieniemza nowe życie. Biskup Polikarp radośnie dziękował Ojcu Jezusa Chrystusa za łaskę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Satornil

  Według Satornila, Bóg Ojciec jest Stwórcą aniołów, mocy i eonów najwyższego świata, natomiast siedemeonów niższego rzędu, pod kierownictwem jednego z nich, nazwanego w Starym Testamencie Jahwe,stworzyło świat widzialny i złączyło człowieka z materią. Jezus, eon najwyższego rzędu, zesłanyprzez Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt

Do góry