Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Apologeci greccy

  Za najstarszą apologie, niestety, nie zachowaną, uważa się pismo Kwadratusa z Aten, skierowane docesarza Hadriana podczas jego pobytu (124-125) w stolicy Hellady.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcjonizm

  Marcjon (zm. ok. 160), syn biskupa z Sinope w Foncie, właściciel przedsiębiorstwa żeglugowego, człowieksilnej woli i organizacyjnych uzdolnień, stworzył system religijny, który tylko częściowo łączył sięz gnostycyzmem. Wykluczony z Kościoła w Sinope za fałszywą interpretację nauki św. Pawła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci greccy

  Za najstarszą apologie, niestety, nie zachowaną, uważa się pismo Kwadratusa z Aten, skierowane docesarza Hadriana podczas jego pobytu (124-125) w stolicy Hellady.

  Arystydes, chrześcijański filozof ateński, co dopiero nawrócony, napisał apologie za cesarza AntoninaPiusa, w której starał się wykazać, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Nauka i nowy Kościół, ukształtowane przez Maniego (216-276) w Persji miały cechy synkretyzmu religijnego.Twórca pochodził z rodziny, spokrewnionej z perskim rodem książęcym Arsakidów i znał tradycjonalnąreligię swego kraju, mazdeizm, a także braminizm i buddyzm oraz judaizm i marcjonizm, leczprzez ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci łacińscy

  Apologeci w zachodniej części cesarstwa, piszący po łacinie, to przede wszystkim dwaj uczeni afrykańscy,Minucjusz Feliks i Tertulian.

  Minucjusz Feliks, rzymski adwokat, pochodzący z Afryki, w swoim dialogu, napisanym po 197 roku,bronił chrześcijaństwa przed atakami pogan intelektualistów, może na skutek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie apologii

  Czy apologie spełniły swoje zadanie? Może miały jakiś wpływ na 40-letni pokój dla Kościoła po 260 r.,ale nie przyniosły równouprawnienia chrześcijaństwa z pogaństwem. Jeżeli też nie zdołały przekonaćpogan do nowej religii, to chrześcijanom tlały pewność, że oni także są autentycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykty prześladowcze

  Prześladowanie chrześcijan wybuchło na nowo, gdy cesarzem został oficer trackiego pochodzenia, Maksymin(235-238). Nie ogłoszono go jeszcze powszechnym edyktem dla całego cesarstwa. Przyczynąprześladowania była brutalność cesarza, którą okazywał w ogóle obywatelom rzymskim i skierował takżeprzeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROGIE DOKTRYNY

  Kościół lepiej zrozumiał siebie i wewnętrznie umocnił się w tym okresie przez polemikę z pisarzami pogańskimii zarzutami ludności pogańskiej. To samo osiągnął, rozprawiając się z błędami doktrynalnymi,które powstały na Wschodzie. Starały się one radykalnie rozwiązać problemy nurtujące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prześladowca Walerian

  Wzmocnienie Kościoła stało się widoczne za cesarza Waleriana, kiedy to chrześcijanie stali się mężniejsiniż za Decjusza. Zanim doszło do ogólnego i krwawego prześladowania, były wcześniejsze, lokalne wystąpienia pogan przeciw chrześcijanom za cesarza Gallusa (251-253), gdy zarządził błagalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogość Antoninów

  Do dynastii Antoninów zalicza się władców od Nerwy do Kommodusa, powołanych na tron cesarskiprzez adopcję, jednak w ścisłym znaczeniu Antoninami byli, Antonin Pius (138-161), Marek Aureliusz(161-180) i Kommodus (180-192). Za ich panowania nadal zdarzały się tumulty przeciwko chrześcijanom,których procesy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 805

  praca w formacie txt

Do góry