Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Więź Kościołów lokalnych

  Synody, częste w tym okresie, są najbardziej dostrzegalnym wyrazem tej więzi. Biskupi pewnego regionuzbierają się, gdy trzeba radzić o ważnych sprawach, jak święcenie Wielkanocy czy błędy montanizmu.Wspólne obrady nie odbywają się wyłącznie w granicach jednej prowincji państwowej. Na synodzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o Wielkanoc

  Dotyczy on czasu jej obchodzenia, ale także rodzaju i czasu trwania postu, z nią łączonego. Pierwszewzmianki o konflikcie pochodzą już z 120 r. ale stał się on poważnym zatargiem w Rzymie za biskupaWiktora (189-199), gdy kapłan Blastor chciał wprowadzić praktykę kwartodecymanów. Wiktor nie tylkojej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymacjalne stanowisko Rzymu

  Kościół rzymski posiadał wpływ na sprawy i wydarzenia nie tylko Italii, ale całego chrześcijaństwa, cieszyłsię także szczególnym poważaniem w Kościele powszechnym. Gdy Ireneusz z Lyonu wskazywałprzeciw gnostycyzmowi na tradycję jako kryterium prawdziwej nauki, przypisał Rzymowi specjalne znaczeniew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE NAUKI KOŚCIELNEJ - TEOLOGIA

  Troska o zrozumienie wszelkich prawd Objawienia była udziałem wszystkich chrześcijan. W tym okresiedyskutują o sprawach religijnych wszyscy i wszędzie. Jest to potrzebą życia chrześcijańskiego i obronąprzed błędami. Odczuwano jednak potrzebę pouczania wspólnoty przez biskupów i kapłanów, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia eucharystyczna

  W obrzędach Eucharystii występują w Kościołach lokalnych podobieństwa, ale też znaczne różnice, cosprawia, że na Zachodzie można mówić o liturgii eucharystycznej rzymskiej, północno-włoskiej (mediolańskiej),afrykańskiej i galijskiej. Najszczegółowiej opisał ją Hipolit w Tradycji Apostolskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi, kler i majątek kościelny

  Stanowisko Cypriana ukazuje silne poczucie odpowiedzialności biskupa za swój Kościół lokalny i świadomośćwagi jego urzędu, który wprawdzie w tym okresie pozostaje wewnętrznie nie zmieniony, podobniejak urzędy kapłanów i diakonów, ale dokonuje się wyraźniejsze ich rozgraniczenie, rozszerzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /6 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchianizm

  Kościół bronił przeciw poganom i gnostykom oraz wyjaśniał wiarę w jednego Boga, Ojca Jezusa Chrystusa.W podkreślaniu monoteizmu zostawiono na uboczu określenie relacji między Ojcem i Synem iDuchem. Apologeta Teofil nazwał tę tajemniczą rzeczywistość Trójcą, ale nie dał wyjaśnienia terminuani próby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montanizm

  Zwany początkowo herezją Frygijczyków, bo powstał jako ruch religijny (ok. 150) we Frygii, od IV wiekunoszący imię najwybitniejszego swego propagatora i organizatora, Montana, stanowił silne zagrożeniedla Kościoła eksplozją fałszywego profetyzmu, egzaltacji dla dziewictwa i męczeństwa. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA KOŚCIOŁA

  Tertulian pisał, że krew męczenników jest siejbą chrześcijan, ale Kościół bronił się i zwyciężał nie tylkobohaterską postawą wielu chrześcijan. Starano się także przez apologie odpierać uprzedzenia i wrogośćludności pogańskiej oraz oskarżenia urzędników i decyzje cesarskie.

  Apologie w II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpowszechniony gnostycyzm

  Jak przez montanizm wzmocniła się struktura hierarchiczna Kościoła, tak w walce z gnostycyzmemukształtowały się normy doktrynalne i instytucje prawowierności Kościoła. Walka była szczególnie trudna,odkąd ruch gnostycki z II wieku przekształcił się w systemy.

  Bazylides (zm. 145), z pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 224

  praca w formacie txt

Do góry