Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Obowiązek tajemnicy

  Pierwsze elementy tego obowiązku, zwanego przez historyków od XVIII wieku po łacinie disciplina arcani,występują w III wieku. Piszą o nim Hipolit Rzymski i Minucjusz Feliks. Tajemnica obowiązywałaco do najważniejszych obrzędów i tekstów liturgicznych, przede wszystkim chrztu, Eucharystii, symboluwiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki sztuki sakralnej

  W najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa nie tworzono własnych dzieł sztuki, nie tylko ze względuna niesprzyjające warunki zewnętrzne, lecz również z wewnętrznej niechęci, gdyż w Starym Testamencieistniał wyraźny zakaz obrazów (Ex 20, 4). Powołuje się na ten zakaz jeszcze Orygenes, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ireneusz i teologowie zachodni

  Ireneusz z Lyonu (ok. 120-200), pochodził ze Smyrny w Azji Mniejszej, był kapłanem, potem biskupemw Lyonie. Ogłoszony świętym i Ojcem Kościoła, przysłużył się nauce chrześcijańskiej bogatą twórczościąw języku greckim. Zachowały się, niestety, tylko dwa dzieła: Zdemaskowanie i zbicie fałszywej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /7 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBOGACENIE LITURGICZNE

  Dawna autonomia Kościołów lokalnych powodowała powstanie różnych tradycji, widocznych teraz wsporze o czas świętowania Wielkanocy i chrzest heretyków. Silniejszy wszakże był nurt, zmierzający doupodobnienia obrzędów.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły katechetyczne

  Rozwój nauki chrześcijańskiej w III wieku, dzięki szkołom katechetycznym, dał pierwsze systematyczneopracowanie teologii. Sprzyjającą okolicznością była także ówczesna odnowa filozofii greckiej, którejwybitnym przedstawicielem wśród pogan stał się Plotyn (ok. 205 - ok. 269). Z tej filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest - katechumenat

  Chrzest udzielany jest nadal zasadniczo dorosłym, choć Orygenes i Hipolit potwierdzają praktykę chrztudzieci. U dorosłych ścierały się dwie tendencje. Jedna zmierzała do przyjmowania chrztu jak najwcześniej,druga skłaniała do odkładania go na ostatnie chwile życia, by umrzeć wstanie pełnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie aleksandryjscy

  Szkole aleksandryjskiej przyniósł sławę Klemens (ok. 150-215), zwany Aleksandryjskim. Został chrześcijaninemjako dorosły człowiek, wykształcony w naukach świeckich. Niezależnie od Pantena prowadziłnauczanie w Aleksandrii, do prześladowania za Septymiusza Sewera, a ok. 202 r. udał się do Azji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /8 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność chrztu heretyków

  Ważność chrztu stała się problemem w III wieku, gdy do Kościoła katolickiego zaczęli zgłaszać się ludzie,ochrzczeni przez heretyków lub schizmatyków. Zastanawiano się, czy są oni ważnie ochrzczeni, czynie należy powtórzyć chrztu. Za powtórnym udzieleniem chrztu opowiedział się Tertulian w piśmie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

  W III wieku dokonuje się znaczny rozwój instytucjonalnych form Kościoła. Rozmachu nabrało jego życiesynodalne, które stało się więzią między Kościołami lokalnymi, teraz nieco bardziej niż dawniej zróżnicowanymi.Ich jedność wzmocniła się przez powstanie na Wschodzie prowincji kościelnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia wielkanocna

  Wielkanoc (Pascha) od początku Kościoła zajmowała centralne miejsce w jego życiu liturgicznym. W IIi III wieku rozbudowano wszakże liturgię przed i po tym święcie oraz związano z Paschą udzielaniechrztu. Teologicznie łączono z nią najważniejsze prawdy wiary o zbawieniu człowieka przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt

Do góry