Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Modlitwa liturgiczna i prywatna

  Zajmująca naczelne miejsce w życiu Kościoła modlitwa uzyskała w III wieku teologiczną refleksję, którauwzględniała jej liturgiczne formy i wskazywała na praktyczne konsekwencje.

  Teologowie aleksandryjscy, Klemens i Orygenes, pisali o istocie i obowiązku modlitwy, która łączychrześcijanina z Bogiem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA, ŚWIĘTOŚĆ I POKUTA

  Asceza jako nazwa została przejęta z kultury helleńskiej i wprowadzona do terminologii chrześcijańskiejprzez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, a oznaczała w Kościele pierwotnym naśladowanie życiaChrystusa i wyrażała się w realizowaniu ewangelicznych rad i błogosławieństw, w zachowywaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność eklezjologiczna, chrzcielna, męczeńska

  Pobożność chrześcijańska, kształtowana modlitwą wspólną i prywatną, została ukierunkowana przez refleksjęteologów i praktykę życia na pobożność eklezjologiczną, chrzcielną i męczeńską.

  Pobożność eklezjologiczna opierała się na symbolu Kościoła - Matki. Chrześcijanie z Lyonu jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asceci i małżonkowie

  Asceci, ludzie bezżenni, pozostawali na ogół w swoich rodzinach, czasem jednak wędrując, oddawali siędziałalności misyjnej. Dziewice cieszyły się we wspólnotach chrześcijańskich wielkim poważaniem. WIII wieku propagują ascetyzm liczne pisma, próbuje się też ująć ten ruch w formy organizacyjne, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Caritas christiana

  Podczas epidemii lub innych kataklizmów była ona nie tylko postulatem pobożności męczeńskiej. Praktykowaliją świeccy i duchowni wielokroć. Ok. 250 r. gdy w Aleksandrii zapanowała zaraza, chrześcijaniesłużyli wszystkim chorym, natomiast poganie pozostawiali nawet swoich bliskich bez opieki i niegrzebali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowujący posty

  Ascetyczny entuzjazm III wieku przyczynił się do rozpowszechnienia postów w liturgicznym życiu Kościołai prywatnym życiu chrześcijan. Umocniła się praktyka postu w środy i piątki, a w Kościele afrykańskimłączono ją z liturgią eucharystyczną i wspólnymi modlitwami, co dało początek tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc wdów i diakonisek

  Wdowy wysoko ceniono za ich pomoc w działalności charytatywnej i uznawano w Kościołach lokalnychza osobny stan. Przyjmowano do niego kobiety wypróbowane, którym powierzano szczególnie opiekęnad chorymi i wychowanie sierot, a niekiedy troskę o uwięzionych. Do pełnienia tych zadań przyjmowanood II wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci i pokutnicy

  Ideałem, uzasadnionym przez teologów lego okresu, był święty Kościół, którego członkowie żyją dośmierci w łasce chrztu. Choć tego ideału nie było można osiągnąć w pełni, tkwiło w nim zobowiązaniewszystkich chrześcijan do świętości osobistej. Wypadki zaś wykroczeń stawiały przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWOLNICTWO, PAŃSTWO, KULTURA

  Chrześcijaństwo rozwijało się i umacniało wewnętrznie w społeczeństwach zorganizowanych, o wypracowanychod dawna strukturach politycznych i społecznych. Według Tertuliana, chrześcijanie nie żyli nauboczu świata. Uczęszczali na forum, do łaźni, warsztatów, sklepów, targów, miejsc publicznych. Byli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tertulianizm, schizmy

  Tertulianizm powstał pod wpływem montanizmu, gdy Tertulian opublikował pismo O wstydliwości. Rygorystycznieodmawiał Kościołowi prawa do odpuszczania ciężkich grzechów, zaliczając do nich bałwochwalstwo,morderstwo i cudzołóstwo.

  Spór rzymski na temat pokuty wywołał kapłan Hipolit, ale bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 361

  praca w formacie txt

Do góry