Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SPOTĘGOWANA WROGOŚĆ - DIOKLECJAN

  Liczbowy wzrost Kościoła, widoczny w każdej części rozległego cesarstwa rzymskiego, niepokoił tych,którzy widzieli upadek jego świetności.

  W okresie 10 lat anarchii przed Dioklecjanem (284-305) utwierdzilisię oni w przekonaniu, że oprócz wrogów zewnętrznych, Persów i barbarzyńców, chrześcijanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki - ZWYCIĘSKIE ZMAGANIA (260 - 525)

  Czterdziestoletni pokój dla chrześcijaństwa przed prześladowaniem Dioklecjana pomógł rozwinąć iutrwalić misyjne osiągnięcia Kościoła. Niespodziany wybuch prześladowania za Dioklecjana, poprzedzonywrogim piśmiennictwem antychrześcijańskim, rozpoczął dwudziestoletnie śmiertelne zmaganie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogość intelektualna

  Neoplatonizm starał się zaradzić kryzysowi filozoficznemu i religijnemu w cesarstwie rzymskim III wieku.Propagował go w Aleksandrii już Ammonios Sakkas (zm. ok. 242) a w system ujął działający wRzymie Plotyn (205-270), który obdarzony rozległą wiedzą, głębią myśli i swoistym ascetyzmem, starałsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY POKÓJ I MISYJNY ROZWÓJ

  Dłuższy okres tzw. pierwszego pokoju dla Kościoła (260-303) bardzo ułatwił mu prowadzenie misji iprzyniósł jego socjologiczny i geograficzny rozwój. Kościół ogarnął teraz wszystkie warstwy społeczne iumocnił się w basenie Morza Śródziemnego, sięgając do najdalszych prowincji cesarstwa rzymskiego na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonik Porfiriusz

  Porfiriusz (233-304) stał się jako neoplatonik najgroźniejszym eksponentem tej wrogości. Urodzony kołoTyru, spotkał się w młodości z Orygenesem, ale nie wywołało to u niego życzliwości dla chrześcijaństwa.Po pierwszych naukach w Atenach, przybył w 263 r. do Rzymu, gdzie został uczniem, a potem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogańskie państwo

  Nie było ono, razem ze swoimi prawami, uznane przez chrześcijan za siłę wrogą. Wyjątkowy jest poglądHipolita, który widział w nim dzieło szatana, prawdopodobnie z powodu boskiego kultu cesarza. Inni, jakKlemens Aleksandryjski i Orygenes, uznawali za oczywistą lojalność chrześcijan w płaceniu podatków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w kulturze

  Kultura pogańska w III wieku była przez chrześcijan przyjmowana z umiarkowaną rezerwą. Kościół niewystępował przeciwko helleńskiej edukacji i systemowi szkół, nie starał się też o tworzenie własnychszkół, poza katechetycznymi.

  Widział natomiast wielkie niebezpieczeństwo dla obyczajowości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewolnicy

  Miłość bliźniego i sformułowana przez Pawła Apostoła zasada równości braterskiej nakazywała zająć sięlosem niewolników, natomiast nie wysuwała problemu zniesienia niewolnictwa.

  W Kościele uznawano niewolników i niewolnice za pełnowartościowych braci i siostry, dawano im dostęp do wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODLITWA, POBOŻNOŚĆ, CARITAS CHRISTIANA

  Życie religijne chrześcijan, dostrzegalne na zewnątrz w modlitwie liturgicznej i prywatnej, w uczynkachpobożnych, a przede wszystkim w miłości bliźniego, było najsilniejszą więzią między nimi samymi i najskuteczniejszymśrodkiem oddziaływania na pogan, jeżeli ci nie ulegli uprzedzeniom i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogaci

  Bogactwo i ubóstwo, własność i praca, stanowiły społeczne zagadnienie Kościoła, który starał się je rozwiązaćteoretycznie i praktycznie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego, bogactwo nie wyklucza odKrólestwa Niebieskiego, chrześcijanin jednak nie może stać się niewolnikiem swych majętności, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt

Do góry