Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI - Życie i działalność do 312 r.

  Dzieciństwo i młodość oraz religijne wychowanie Konstantyna są nadal mało znane. Wiadomo, że jegorodzicami byli Konstancjusz i Helena, oboje poganie, gdy urodził się ok. 285 roku. Konstancjusz, generałlegionów, nie mógł zaślubić Heleny, córki oberżysty, bo wyższym oficerom na prowincji zakazano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwo tzw. przełomu konstantyńskiego

  Zagadnienie to jest kolejnym dyskusyjnym problemem historyków-W ocenie skutków tego przełomuwystępują różnice, zależnie od światopoglądu i pojmowania Kościoła.

  Jedni dostrzegają jako zasadniczy skutek związanie się Kościoła z państwem tak dalece, że mówi się oKościele na służbie cesarzy i się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt Galiena

  Pokój dla Kościoła rozpoczął się edyktem cesarza Galiena (260-268), który nie mógł kontynuować prześladowaniaswego ojca Waleriana dla zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn państwowych.

  Cesarz polecił (262) zwrócić chrześcijanom miejsca kultu i dał zapewnienie, że nigdy nie będą o nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierokles i inni

  Wywody Porfiriusza znalazły uznanie u wielu wykształconych pogan, którzy zrozumieli z nich, że nie mapomostu między neoplatonizmem a nauką chrześcijańską, dlatego poparli wystąpienie władzy cesarskiejprzeciwko chrześcijanom.

  Sossianus Hierokles, prefekt Egiptu, był jednym z nich, zwalczając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misyjny rozwój

  Rozwój Kościoła wśród wyższych warstw społecznych poświadcza pogański pisarz Porfiriusz (270), gdymówi o bogatych kobietach, które obierając drogę ewangelicznej doskonałości, oddają Kościołowi i biednym całe swe bogactwo. Po rozpoczęciu prześladowania w 303 r. stwierdzono istnienie chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona chrześcijańska

  Zaczęła się już za życia Porfiriusza. Jego wywody zbijali w pismach polemicznych Metody z Olimpu,Euzebiusz z Cezarei i Apolinary z Laodycei. Inni pisarze chrześcijańscy, a także Euzebiusz z Cezarei, wswoich komentarzach do Biblii zwrócili większą uwagę na wyjaśnienie sprzeczności, które wytykał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Wschodzie

  Najwięcej chrześcijan było we wschodniej części cesarstwa, od Cyrenaiki do Bałkanów. Najintensywniejszywzrost liczbowy nastąpił w Egipcie, gdzie Aleksandria nadal rozwijała się jako centrum religijnegożycia i misyjnej działalności Kościoła. Na Aleksandrii wzoruje się chrześcijaństwo, wzrastające...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /7 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykty prześladowcze Dioklecjana

  Cesarz Dioklecjan (284-305), choć był synem wyzwoleńca z Dalmacji, wykazał w rządach wielki talentwładzy, wsparty doświadczeniem, zdobytym na urzędach namiestnika Mezji, konsula i dowódcy przybocznejstraży cesarskiej. Obwołany przez legiony cesarzem, okazywał chrześcijanom tolerancję i zająłsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /10 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Zachodzie

  Italia zyskuje większą ilość Kościołów lokalnych między Neapolem i Rawenną. Na synodzie rzymskimjuż w 251 r. było 60 biskupów, a ich liczba wzrosła wkrótce do co najmniej stu. W prowincji Emilia najstarszyKościół lokalny w Rawennie datuje się na III wiek, a Kościoły w Rimini, Cesena i Bolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancyjny edykt Galeriusza

  Zasadnicza zmiana nastawienia augusta Galeriusza dokonała się podczas poważnej choroby w 310 r. Nałożu śmierci wydał więc (30.04.311 r.) edykt tolerancyjny, zredagowany na jego polecenie, a podpisanyprzez pozostałych władców. Na początku wyjaśniono motywy dotychczasowego postępowania cesarzywobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 912

  praca w formacie txt

Do góry