Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrystianizacja Żydów

  Nie może chlubić się ona taką skutecznością, jak misja wśród pogan. Z mozaizmu były nawrócenia, alepojedyncze. Wprawdzie Ambroży mówi o wielu ochrzczonych Żydach, lecz zaznacza, że jest to mało naogólną ich liczbę. Jedną z głównych przyczyn było niewątpliwie zamknięcie się Żydów w izolacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm Walensa

  Nagła śmierć Juliana spowodowała chwilowy kryzys władzy państwowej. Krótkie rządy cesarza Jowiana (363-364), przedtem oficera gwardii, przyniosły jednak odwołanie wrogich chrześcijaństwu zarządzeń.Przychylną zaś chrześcijanom politykę rozwinął cesarz Walentynian I (364-375) na Zachodzie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w cesarstwie

  Najznakomitsze ich skutki dostrzega się w Egipcie, w czym szczególne zasługi położył biskup aleksandryjski Atanazy, stosujący dwie metody misyjnego działania: zakładanie biskupstw w ośrodkach dotądmało schrystianizowanych i osobistą wizytację terenów objętych misją. Przykładem rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /11 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Teodozjusza Wielkiego

  Po Walentynianie augustem Zachodu został jego syn Gracjan (375-383), który po śmierci Walensaprzyjął na współaugusta Wschodu doskonałego wodza Teodozjusza I (379-395). Obaj władcy zgodniepocierali chrześcijaństwo przeciw pogaństwu i zajęli wrogie stanowisko wobec arianizmu. Gracjan przestałużywać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje wśród Germanów

  Germanowie w rzymskich prowincjach nadreńskich znali chrześcijaństwo i mieli kościoły już w II wieku,jak zaświadcza (ok. 180) Ireneusz z Lyonu. W obecnym okresie nawraca się coraz więcej Germanów,będących w służbie cesarskiej. Niektórzy z nich zdobywają zasługi w rozszerzaniu chrześcijaństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triumfalizm Teodozjusza II

  Synowie Teodozjusza, Honoriusz august na Zachodzie, Arkadiusz na Wschodzie, prowadzili nadal jegopolitykę tępienia pogaństwa. Arkadiusz (395-408) odebrał pogańskim kapłanom resztę praw i subwencji,polecił niszczyć pogańskie świątynie także na wsiach.

  Jego syn i następca, cesarz Teodozjusz II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE ZŁOTEGO WIEKU

  Wolność nauczania kościelnego po edykcie mediolańskim, zapotrzebowanie na nie ze względu na masowenawracanie się pogan z różnych warstw społecznych i na różnym poziomie intelektualnym, stanowiłyokoliczności skłaniające Kościół do większego niż dotąd zaangażowania się w teologię. Toczące się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCE PRZEŚLADOWANIA

  Tolerancja i restytucja według edyktu mediolańskiego usunęły skutki prawne i częściowo materialne dioklecjanowegoprześladowania. Nie udało się wszakże naprawić wszystkich negatywnych następstw, zktórych najbardziej dokuczliwym dla Kościoła i najdłużej trwającym był donatyzm.

  W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Donatyzm - ruch religijny i społeczny

  Nazwany od swego drugiego, bardzo ruchliwego przywódcy, schizmatyckiego biskupa Donata, ruch tenwyrósł z dwóch trudnych wówczas do rozwiązania problemów: 1 jak traktować tych, którzy wedługedyktu Dioklecjana wydali święte księgi chrześcijańskie (zdrajcy, traditores) 2 czy ważny jest sakrament,udzielony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /8 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katakumby

  Ich istnienie łączy się z wielkimi prześladowaniami Decjusza, Waleriana i Dioklecjana, a zaczęło sięwcześniej, w połowie II wieku, kiedy powstały w Rzymie cmentarze podziemne. Nazwa wytworzyła sięprzypadkowo od greckiego zwrotu kata kumben (obok dołu). Najczęściej mówi się o katakumbach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 267

  praca w formacie txt

Do góry