Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrystologia i nestorianizm

  Zagadnienie Trójcy Świętej było w IV wieku tak dyskutowane, że zajmując się bóstwem Logosa, JezusaChrystusa, na dalszy plan odsuwało relacje między Jego bóstwem a człowieczeństwem. Arianie wyjaśnialijedynie, że Logos przyjął we Wcieleniu tylko ciało, a nie duszę, gdyż pełnił jej funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /8 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euzebiusz z Vercelli - Marcin z Tours

  Ascetyzm rzymski i italski był nie mniej silny niż afrykański. Monastycyzm w Rzymie propagowałświęty Hieronim podczas pobytu w tym mieście (381-384) i przez korespondencję z Palestyny. Niektóreosoby uważały, że zrealizowanie ideałów monastycznego życia jest możliwe tylko na Wschodzie i tamsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ławry i klasztory palestyńskie

  Palestyna posiadała znaczną liczbę anachoretów na Synaju, ale najgłośniejszym stało się ich osiedle,zwane po grecku laura (ławra) w Pharan, na północ od Jerozolimy. Założył ją ok. 330 r. przybyły z Małej Azji pielgrzym Chariton (Ławra św. Charitona), która dała początek innym ławrom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór efeski

  Cesarz wysłał zaproszenie na sobór także do Rzymu i Kartaginy. Papież przyjął je, choć w odpowiedzizaznaczył, że synod rzymski dał już orzeczenie. Cyrylowi powierzył reprezentowanie na soborze wspólnejnauki o Chrystusie, a swoim legatom polecił ściśle z nim współdziałać.

  Sobór otwarto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspa Lérins i Marsylia

  Honorat, z zamożnej rodziny prowansalskiej, razem z przyjacielem Caprasiusem osiadł na wyspie Lerinsjako eremita. W ciągu 20 lat pozyskał wielu uczniów i ustalił dla nich swoistą regułę, opartą na wzorachegipskich. Z klasztoru lerińskiego wyszło w V wieku wielu biskupów, a Honorat został w 428 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi syryjscy - stylici

  Syria ze swoją pustynią Chalkis i górskimi pustkowiami, nawet w okolicy Antiochii, stała się krajempłodnym w pustelnie i klasztory. Może przyczyniły się do tego wpływy monastycyzmu egipskiego, raczejjednak był to wynik silnego autochtonicznego ruchu ascetycznego. Według Historii mnichów istniałytysiące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojednanie z Antiochią

  Obopólna ekskomunika wprowadziła schizmę biskupa antiocheńskiego Jana i około 50 biskupów syryjskich.Chcąc uzasadnić wobec cesarza swoje stanowisko, podkreślali, że uznają jednego Chrystusa, jednegoSyna, jednego Pana i obie natury, zjednoczone w nim bez zmieszania, oraz wyznają, że na podstawietego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór nicejski

  Biskupi przybyli z wszystkich prowincji cesarstwa, ale w różnej liczbie, najwięcej z Azji Mniejszej.Uczestników ustalają jedni historycy na 318, inni tylko na 220, biskup Atanazy, sam uczestnik, podaje, żebyło 300. Z zachodniej części cesarstwa przybyło tylko siedmiu uczestników, niewątpliwie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /10 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W KOŚCIELE – MONASTYCYZM WSCHODNI

  Świeccy ludzie w Kościele na Wschodzie przeżywali dyskutowane zagadnienia religijne w tym okresie zpewnością powszechniej i intensyniej, niż kiedykolwiek później, byli po prostu wciągnięci w nie na codzień. Z tego laikatu wytworzyła się osobna grupa mnichów, z których wielu gwałtownie włączyło się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euzebianie

  Po śmierci Ariusza nadal istniała jego błędna nauka. Przez obsadzenie biskupstw jej zwolennikami powstałKościół ariański, do którego cesarze różnie się ustosunkowali. Czasem ten sam cesarz występowałprzeciw niemu, potem go popierał, stosując raz represje wobec arian, kiedy indziej wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 907

  praca w formacie txt

Do góry