Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZŁOWIEK I ŁASKA BOŻA

  Kościół z zachodniej części cesarstwa uczestniczył małą liczbą swoich biskupów w soborze efeskim ichalcedońskim, na co wpłynęło nie tylko mniejsze nasilenie w nim nestorianizmu i monofizytyzmu orazwielka odległość geograficzna, ale również własne problemy kościelne i teologiczne Zachodu.

  Donatyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Pelagiusz, mnich z Brytanii, który prowadził przykładne życie, propagował ideały ascetyczne i uprawiałumiejętnie kierownictwo duchowe, opuścił z nie znanych nam przyczyn ojczyznę i przybył do Rzymu(ok. 390). Do grona ludzi, którzy tam poddali się jego duchowemu kierownictwu, przyłączył się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - pryscylianizm

  Monastycyzm w Hiszpanii posiada nikła informacje w źródłach historycznych o swoich początkach.Można jednak wnioskować z listu papieża Syrycjusza do biskupa Himeriusa z Tarragony przy końcu IVwieku, że męskie i żeńskie klasztory przynajmniej w prowincji Tarragona były już wówczas normalnymzjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asketikon Bazylego Wielkiego

  Bazyli doceniał u Eustacjusza przykład życia ascetyczno-mniszego, ale potrafił przezwyciężyć skrajne,poglądy eustacjan, głosząc, że ideały dziewictwa i ubóstwa nie są obowiązkiem dla wszystkich chrześcijan.Miał sam doświadczenie w życiu ascetycznym, skupiając po chrzcie (ok. 357) ascetów wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI I SOBORY CHRYSTOLOGICZNE

  Bujny rozkwit życia monastycznego niósł z sobą pewne niebezpieczeństwa, zwłaszcza na Wschodzie.Mnisi, najczęściej zapoznani z teologią tak jak ogół laików, angażowali się w zawiłe spory teologiczne,mniej dla racji naukowych, więcej ze względów ascetycznych. Kolejne dyskusje teologiczne na początku V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanony i nieudany mistycyzm

  Konstantynopol otrzymał pierwszy klasztor ok. 382 r. i szybko szereg następnych. Mnisi nowej stolicycesarstwa odegrali znaczną rolę w wszystkich sporach teologicznych, poczynając od macedonianizmu.Włączali się do nich niekiedy w sposób tumultyczny i stanęli w opozycji nawet do biskupa Jana Chryzostoma,gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antymonastyczne prądy

  Rozwój monastycyzmu interesował pogan, którzy jednak oceniali go według zewnętrznych pozorów.Pogański historyk Zozimos posłużył się zarzutem, często powtarzanym później, że mnisi przez wyrzeczeniesię małżeństwa są bezużyteczni dla ludzkości. Chrześcijańscy cesarze obawiali się nieraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W KOŚCIELE - MONASTYCYZM ZACHODNI

  W Kościele na Zachodzie, życie pustelnicze i klasztorne nie wybuchło z taką intensywnością, jaką miałow Egipcie, Syrii i Palestynie, choć nurt ascetyzmu był tutaj dawny i silny. Klasztory jednak powstają wmniejszej liczbie niż na Wschodzie, są bardziej zróżnicowane w swoim obliczu i posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenesowskie spory

  Orygenes, jeden z największych uczonych w Kościele, wywoływał już za życia entuzjastyczne uznaniedla swej nauki i gwałtowne wobec niej sprzeciwy. W IV wieku aleksandryjska szkoła uważała jego naukęza swe duchowe dziedzictwo, z którego korzystali też najznakomitsi teologowie tego wieku, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afrykańskie klasztory - reguła Augustyna

  Rozwój i wysoką rangę zdobył ascetyzm w Afryce północnej już w III wieku. Biskup kartagiński Cyprian opiekował się nim w szczególniejszy sposób. Ok. 400 r. istniało kilka klasztorów w samej Kartaginie,lecz odbiegały one od koncepcji życia mniszego u świętego Augustyna, biskupa pobliskiej Hippony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt

Do góry