Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LAICY I ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Świeccy chrześcijanie w Antiochii powiedzieli Janowi Chryzostomowi nie jesteśmy mnichami, gdy głosiłim obowiązek życia według Ewangelii. Usłyszeli na to odpowiedź, że ideał doskonałości istnieje jedendla wszystkich ludzi w Kościele. Gorliwi biskupi ubolewali, że pobożność uległa spłyceniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY - Przywileje i wymagania

  Kler zyskał od cesarzy uprzywilejowanie swego stanowiska nie tylko wewnątrz Kościoła, ale także wporównaniu z innymi obywatelami, ze względu na uznanie jego działalności za społecznie ważną. Konstantynuwolnił kler od określonych prawem świadczeń (munera) wobec państwa, aby mógł bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór i święcenia

  Do stanu duchownego powoływano przez wybór całego Kościoła lokalnego, lecz udział w nim świeckichchrześcijan miał różne formy. Ze względu na dużą liczbę wiernych, często mniejszy ich krąg, wybitniejsichrześcijanie, razem z klerem uzgadniali kandydata, zwłaszcza na biskupa, a ogół ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły lokalne i biskupi

  Według naszego sposobu określania struktury kościelnej, można powiedzieć, że Kościoły lokalne w tymokresie przekształcają się z personalnych w terytorialne. Do określenia terytorium biskupstwa starano sięwykorzystać istniejący podział administracyjny cesarstwa, a częściowo także jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolie i patriarchaty

  Prowincje były w strukturze Kościoła jednostką wyższą od biskupstw. Na Zachodzie przyjęła się dlanich nazwa metropolie, którą w administracji państwowej określano miasto, będące stolicą prowincji.

  Metropolitą nazywano biskupa Kościoła lokalnego w stolicy prowincji. Sobór nicejski i synody IV i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież Zozym i Julian z Eklanum

  Papież Zozym, następca Innocentego, uległ listowym wyjaśnieniom Pelagiusza z dołączonym wyznaniemwiary i prośbie Celestiusza, osobiście przedstawionej, ogłosił więc rehabilitację obydwóch, jeżeli w ciągudwóch miesięcy ich przeciwnicy nie dostarczą uzasadnionych oskarżeń. Kiedy wszakże synod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat i papieże

  Biskupi rzymscy najwyraźniej i najczęściej posługiwali się zasadą bezpośrednio apostolskiego założeniagłównych stolic biskupich w Kościele, aleksandryjskiej, antiocheńskiej i rzymskiej. W odwołaniu się dotej zasady złożył Leon Wielki protest przeciw przyznaniu Konstantynopolowi na soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedność Chrystusa i monofizytyzm

  Nowe pokolenie ludzi wznowiło w 446 r. dyskusje chrystologiczne: Domnos biskup antiocheński od 442 roku, Dioskoros biskup aleksandryjski od 444 roku i Flawian biskup konstantynopolitański od 446 roku.

  Eutyches, opat klasztoru z ponad 300 mnichami, był w Konstantynopolu głównym rzecznikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List dogmatyczny i synod „zbójecki”

  Cesarz wyznaczył sobór ponownie w Efezie na l sierpnia 449 roku i zaprosił imiennie wielu biskupów,ale także wsławionego walką z nestorianizmem archimandrytę syryjskiego Barsumasa, któremu wbrewzwyczajowi przyznano prawo do udziału i głosu na soborze.

  Papież Leon Wielki został także zaproszony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chalcedon - sobór i rozłam

  Na protesty Leona Wielkiego i domaganie się prawdziwego soboru odpowiedział cesarz, że patriarchazachodni nie ma mieszać się do spraw Kościoła na Wschodzie. Sytuacja zmieniła się całkowicie, gdyTeodozjusz II niespodziewanie zmarł (28.06.450), Chryzafios został stracony, a Pulcheria i jej mąż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 689

  praca w formacie txt

Do góry