Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Umocnienie prymacjalne (1850 - 1914)

  Załamanie się ruchów wolnościowych podczas Wiosny Ludów nie oznaczało końca liberalizmu politycznego.We Włoszech łączył się on z ruchem zjednoczenia kraju w jedno państwo, co doprowadziło doupadku Państwa Kościelnego w jego dawnej formie.

  Tracąc władzę świecką, Pius IX nie utracił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe formy pobożności

  Pobożność Męki Pańskiej jest głoszona coraz częściej, choć pobożność chrystocentryczna i eucharystycznastanowią nadal cel przepowiadania Słowa Bożego. Liczne Mowy o męce Pańskiej rozwijają takbujną potem w średniowieczu predylekcję do rozważań o męce Pana Jezusa. Bezpośrednim skutkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SACERDOTIUM I IMPERIUM

  W Bizancjum identyfikowano Kościół z państwem, a stolicę biskupią w Konstantynopolu, uznaną przezsobór chalcedoński drugim patriarchatem po Rzymie, uczyniono najsilniejszą podporą cesarstwa. Znalazłoto wyraz w koronacji (457) cesarza Leona I, dokonanej przez patriarchę Anatola.

  O symbiozie Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w liturgii

  Wolność kultu i wzrastająca liczba chrześcijan sprawiły, że liturgiczne zgromadzenia nabrały okazałości,a sama liturgia wzbogaciła się o nowe elementy. Z drugiej strony starano się modły liturgiczne ująć wustalone teksty, by nie uległy heretyckim zniekształceniom. Powstały wszakże różnice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /8 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henotikon i schizma akacjańska

  Surowy nakaz cesarza Marcjona, by wszyscy chrześcijanie przyjęli uchwały soboru chalcedońskiego izaprzestali religijnych dyskusji, nie przyniósł spodziewanego rezultatu. Papież Leon Wielki, ze względuna odrzucenie dwudziestego ósmego kanonu, uznał dopiero po dwóch latach (21.03.453) dogmatyczneorzeczenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie w małżeństwie i rodzinie

  Rodzinę nazwał Jan Chryzostom Kościołem w miniaturze. Przykładano rzeczywiście wielką wagę domałżeństwa i rodziny. Wbrew prawu państwowemu, które dopuszczało rozwiązanie małżeństwa. Kościółuważał je nie za umowę między małżonkami rozwiązalną z różnych przyczyn,. ale za oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepowiadanie Słowa

  O życiu według Ewangelii nauczał kler powszechnie, ale nie znamy pełnej treści katechezy, choć zachowałosię z tego okresu blisko trzy tysiące kazań. Zachowane teksty pochodzą bowiem zaledwie od około30 autorów, a połowę tych kazań napisali Jan Chryzostom i Augustyn.

  Katechezy i kazania głosili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustyn i semipelagianie

  Biskup z Hippony, obdarzony przez potomnych tytułem doktora łaski, długo zajmował się jej zagadnieniamii dopiero przy końcu życia dał ostateczne sformułowania, w których znalazły się wypowiedzi opredestynacji człowieka i zbawczej woli Boga. Obu tym problemom poświęcił w szczególniejszy sposóbswe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty I i Leon Wielki

  Jako drugi następca Syrycjusza, bezpośredni zaś po Anastazym I, Innocenty (399-402), posiadał rozwiniętąświadomość prymatu rzymskiego, określa jąć siebie jako głowę i wierzchołek (caput et apicem) episkopatuw całym Kościele. Podkreślał, że biskup rzymski jest najwyższą instancją apelacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /9 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY

  Termin duchowny ma swe etymologiczne źródło w nauce Nowego Testamentu o człowieku, posiadającym Ducha Chrystusa i będącym na służbie działającego w Kościele Ducha Świętego. Odnosi się go dospełniających publicznie funkcje sakralne osób, które Orygenes, a po nim Hieronim nazwał klerem, odgreckiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt

Do góry