Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Piąty sobór

  Od dawna zapowiadany zjazd biskupów ze Wschodu odbył się w Konstantynopolu, od 5 maja do 2 czerwca 553 roku. Brało w nim udział 166 biskupów, w tym tylko 12 z zachodniej części cesarstwa.Przewodniczył obradom miejscowy patriarcha, Eutychios. Papież Wigiliusz przebywał w Konstantynopolu,ale nie przybył na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje Kościoła wschodniego

  Z Bizancjum podjęto misje poza granicami cesarstwa wśród Beduinów na pograniczu Syrii i Palestyny.Nie miały one powodzenia, gdyż silniejsze były tam wpływy monofizyckie.

  Większe rezultaty przyniosła misja wśród Herulanów, którzy mieli w tym czasie siedziby na południe odDunaju. Cesarz Justynian I poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIOŁY NARODOWE

  Spory religijne dokonywały się w cesarstwie rzymskim wśród napięć politycznych i społecznych. Tendencje odśrodkowe prowincji Egiptu i Syrii ułatwiły powstanie kościołów narodowych, gdyż ludnośćmiejscowa od dawna stała w opozycji do cesarskich urzędników, przysyłanych na wyższe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrócenie Irlandii i Szkocji

  Kraj ten, zwany wówczas Scotia maior, w odróżnieniu od Szkocji (Scotia minor), stał się terenem systematycznejmisji w pierwszej połowie V wieku.

  Kronikarz akwitański Prosper zanotował pod 431 rokiem, że do wierzących w Chrystusa Szkotów wysyłasię Palladiusza, ustanowionego ich pierwszym biskupem przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół koptyjski

  Monofizycki Kościół, zwany koptyjskim, zorganizował się najwcześniej i najsilniej w Egipcie. Należącado niego w większości autochtoniczna ludność koptyjska nazywała swych przeciwników melkitami czylicesarskimi chrześcijanami.

  Za początkową datę Kościoła koptyjskiego można przyjąć 536 rok, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory teologiczne

  Pierwszy spór teologiczny tego okresu dotyczył teopaschityzmu. Do używanego w bizantyjskiej liturgiiśpiewanego wezwania trzykroć świętego Boga (Trishagion) dodał monofizycki patriarcha Piotr Fullo zAntiochii słowa który za nas ukrzyżowany został. Cesarz Anastazy I (491-518) polecił dodatek wprowadzićdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /6 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościelna działalność Justyniana

  Cesarz Justyn przysposobił swego siostrzeńca, Justyniana I (527-565) do pełnienia władzy. Gdy ten jąprzejął, od razu realizował nadrzędną ideę przywrócenia cesarstwu politycznej jedności w uprzednichgranicach i w dawnej świetności, z jedną prawowitą wiarą chrześcijańską. Chwiejność jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie w społeczeństwie

  Kościół nadal nie kwestionował ustroju politycznego cesarstwa ani układu gospodarczego, ani strukturyspołecznej. Dostrzegał natomiast w nich braki i niesprawiedliwości, lecz nie rozważał możliwości zmianna drodze przewrotu.

  Niewolnictwo uważał Augustyn za przeciwne woli Boga, który stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie kulturalne

  Surowe stanowisko Didaskaliów z III wieku, że nie należy czytać ksiąg pogańskich jako obcych chrześcijaninowii diabelskich, a ograniczyć się do lektury Biblii, nie utrzymało się w Kościele już wówczas, atym mniej w obecnym okresie. Bazyli Wielki radził korzystać w kształceniu młodzieży z greckiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka sakralna

  Sztuka służy nadal propagowaniu idei zbawienia, ale występują w niej teraz nowe wątki: doktrynalny inarracyjny. Prawdy wiary i historię biblijną ujmuje się w obrazy. To drugie zjawisko musiało być częste,skoro biskup Asteriusz z Amazji karci bogatych chrześcijan za ozdabianie stroju motywami z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 141

  praca w formacie txt

Do góry