Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katolicyzm Longobardów

  Walki Bizancjum z Ostrogotami ułatwiły ariańskim Longobardom opanowanie północnej Italii, poopuszczeniu (568) ich siedzib w Panonii. Jeżeli nie zajęli wówczas całej Italii, to dlatego że ich państwo zstolica w Pawii rozpadło się już w 574 roku na trzydzieści grup plemiennych.

  Na zdobytych terytoriach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Franków

  Na kontynencie Europy zachodniej znalazły się w granicach rzymskiego cesarstwa liczne plemiona germańskie.Niektóre przyjęły chrześcijaństwo ariańskie. Poganami pozostali dość długo Frankowie, dzielącysię na salijskich i rypuaryjskich.

  Frankowie salijscy, po osiedleniu się między Sommą i Sekwaną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jakobicki

  Został on zorganizowany i wziął swą nazwę od Jakuba Baradai, który dość wcześnie był znany z monofizyckichpoglądów, a jednak otrzymał w 542 roku biskupstwo w Edessie na polecenie cesarzowej Teodory.Wydawało się, że będzie gorliwie prowadził misyjną działalność na wschodnich kresach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Wizygotów

  Wandalowie, Alanowie i Swebowie, po przełamaniu rzymskiej granicy na Renie w 406 roku, zalali południowo-zachodnie połacie cesarstwa, szybko od 409 roku przedzierając się na Półwysep Pirenejski.

  Wandalowie pozostając do końca arianami, przeprawili się (429) przez Cieśninę Gibraltarską i podbiliAfrykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół armeński

  Granica cesarstwa rzymskiego przebiegała przez kraj Ormian, obejmując tylko jego piątą część, zwanąArmenią Mniejszą. Dopiero długotrwałe walki z Persami przyniosły w VI wieku znaczne powiększeniecesarskiego terytorium w Armenii.

  Jej mieszkańcy, którzy od biskupa Mesropa posiadali rozwiniętą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy rozdziały i papież

  Wigiliusz, ongiś apokryzariusz w Konstantynopolu, został wyznaczony przez dwór cesarski na papieżajuż po. śmierci Agapita, ale w Rzymie wybrano Sylweriusza (536-537). Kiedy, jednak Justynian nie uznałtego papieża i wysłał na wygnanie, on zaś dla pokoju w Kościele zrzekł się godności, Wigiliusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w królestwie Ostrogotów

  Ostrogoci, tworząc do 488 roku własne królestwo w Italii, ulegli romanizacji jeszcze jako arianie,zwłaszcza za panowania Teodoryka Wielkiego (489-526), który przebywał jakiś czas na dworze bizantyjskimi uznawał oficjalne zwierzchnictwo cesarza nad swoim państwem.

  Król wznosił budowle w stylubizantyjskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół perski

  Pod panowaniem perskim rozwinął się Kościół nestoriański. Zrodził się on w cesarstwie bizantyjskim, zopozycji szkoły w Edessie do uchwał soboru efeskiego oraz na skutek odrzucenia unii z 433 roku przezczęść biskupów patriarchatu antiocheńskiego, którzy uszli do Persji przed represjami cesarskimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenesowskie spory

  Nauka wielkiego Aleksandry jeżyka wywołała wcześniej spory niż Trzy rozdziały. Nabrały one w czasachJustyniana szczególnej gwałtowności. Toczyli je teraz przede wszystkim mnisi palestyńscy. Klasztor Laura z opatem Sabasem (zm. 532) stał się ośrodkiem wielkiej wrogości wobec mnichów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE - NAWRACANIE CELTÓW I GERMANÓW

  Misje prowadził Kościół w różnym stopniu, mniej intensywnie na Wschodzie, zwłaszcza w porównaniu zmonofizytami i nestorianami, więcej na Zachodzie.

  Objął nimi w mniejszym stopniu ludy poza granicamicesarstwa rzymskiego, w większym zaś plemiona pogańskie, które w okresie wędrówek ludów wtargnęływ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt

Do góry