Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNY PRZEŁOM W KOŚCIELE KATOLICKIM (590 - 692) - ZDOBYCZE I STRATY

  Anglosasi, gdy się nawrócą, szybko wzniosą liczne klasztory. W następnym okresie wyjdą z nich niestrudzenimisjonarze, działający na kontynencie Europy zachodniej. Zanim to się stanie, mnisi iroszkoccy wswojej peregrynacji dla Chrystusa docierają do Longobardów, Alemanów i Bawarów, zdobywając ich.dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglosasi nawróceni

  Anglia dzieli się w tym czasie na osiem większych księstw, utworzonych przez najeźdźców, Anglów,Jutów i Sasów. Ich wrogość do Celtów sprawiała, że odnosili się także wrogo do chrześcijaństwa, głoszonegoprzez misjonarzy iroszkockich. Przychylniej przyjęli przybyłych z Rzymu misjonarzy, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Longobardowie katoliccy

  Nawrócenie Longobardów w północnej Italii z arianizmu na katolicyzm było dziełem iroszkockiegoopata Kolumbana Młodszego (ok. 530-615) i założonego przez niego klasztoru w Bobbio, który stał sięgłównym ośrodkiem misji. Longobardowie byli wówczas jednym z najmniej cywilizowanych ludówgermańskich. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alemanowie i Bawarowie chrześcijańscy

  Pogański lud germański Alemanów, zwanych też Alamanami, osiadł nad rzeką Menem już w III wieku.Opanował on w V wieku terytorium dzisiejszej środkowej Szwajcarii, lecz został pobity przez Franków(496). W niektórych ośrodkach, jak Zurych i Bregenz, Alemanowie zniszczyli nieomal całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie pogańscy

  W VI wieku wzrasta ekspansja Słowian, którzy docierają na zachodzie do Łaby i Soławy, a nad dolnymDunajem szturmują granice cesarstwa bizantyjskiego. W opanowanej przez nich Mezji tworzą Bułgarzyw VII wieku turecko-słowiańską organizację państwową.

  Bułgarzy, zanim przybyli na Półwysep Bałkański...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synody o duchowieństwie

  Wykształcenie kleru nie było jeszcze częstym tematem synodów Kościoła w Galii. Ich ustawy zajmowałysię przede wszystkim życiem kleru, jego prawami i zarządem majątku kościelnego. Cezary z Arlesprzeprowadził jednak w 524 roku synodalne zarządzenie, by świecki kandydat na duchownego kształciłsię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od Leona I do Pelagiusza II

  Po 21-letnim pontyfikacie Leona Wielkiego w trudnym okresie soboru chalcedońskiego, Rzym ma 18papieży i 2 antypapieży, Wawrzyńca (498-505) i Dioskura (530). Dziesięciu z tych papieży doznaje wKościele czci świętych. Chronologicznie ostatni z nich, Sylweriusz (536-537), czczony jest jako święty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /12 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory w Italii, Galii i Hiszpanii

  Poza nurtem benedyktyńskim w VI wieku rozwijały się liczne klasztory w Europie zachodniej.

  W Italii propagatorem i organizatorem życia klasztornego stał się Kasjodor (ok. 485-580), wspomnianyjuż minister Teodoryka Wielkiego. Z założonych przez niego klasztorów wybitnym okazał się klasztor wVivarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostolski wikariat w Tessalonikach

  Ustanowienie przez papieży wikariatów apostolskich służyło umocnieniu wiary katolickiej w krajach, wktórych odchodzono powoli od arianizmu i starano się przezwyciężyć polityczne i kościelne skutki najazdówbarbarzyńców. Pośrednio umacniały one papieskie zwierzchnictwo nad tymi krajami.

  Tessaloniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMA I UCZENI - SYNOD W ORANGE

  Gwałtowne spory wokół soboru chalcedońskiego wcale nie oznaczały rozwoju nowego piśmiennictwateologicznego. Chalcedończycy nie potrafili wydać spośród siebie teologa na miarę monofizyckiego pisarzaSewera. Walka o subtelne rozróżnienia pojęciowe nie ułatwiała syntetycznych opracowań, przyniosłajednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry