Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teologowie wschodni

  Z teologów wschodnich najgłośniejszym stał się Maksym Wyznawca. Oprócz pism polemicznych przeciwmonoteletyzmowi zostawił dzieła egzegetyczne i ascetyczno-mistyczne. Na rozwój duchowości imistyki wpłynął swoimi komentarzami do dzieł Dionizego Pseudo-Areopagity i Księgą ascetyczną, wktórej przedstawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Konstantynopolu

  Cesarz Konstantyn IV (668-685), następca zamordowanego na Sycylii Konstansa II, dostrzegał bezsensrepresji, stosowanych wobec przeciwników monoteletyzmu. Nie było też żadnych owoców z przychylnościwobec monofizytów, których większość znalazła się poza granicami cesarstwa. Cesarz postanowiłwięc oddać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izydor z Sewilli

  W Hiszpanii dwaj bracia, Leander i Izydor, kolejni arcybiskupi Sewilli, zasłynęli swoimi pismami.

  Leander (ok. 549-601), zaprzyjaźniony z Grzegorzem Wielkim i zasłużony w rozwoju katolicyzmuwśród Wizygotów, pisał rozprawy przeciw arianom i opracował regułę klasztorną, przedstawioną w formielistu do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arabowie mahometańscy

  W Arabii ukształtował Mahomet nową religię światową, która stała się szybko fundamentem arabskiegoimperium. Nie tylko zahamowało ono misje Kościoła poza granicami bizantyjskiego cesarstwa, ale oderwałood niego szereg prowincji, w których chrześcijaństwo było w rozkwicie. Co więcej, islam przezhasło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /11 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOTELECI

  O nestorianach i monofizytach mówi się, że przyjmowali Arabów z radością jako wyzwolenie spod bizantyjskiegopanowania. W rzeczywistości cesarze nie byli wrogami monofizytów, niektórzy wyraźnieim sprzyjali, jak Justyn II, inni starali się ich pozyskać ustępstwami doktrynalnymi. Temu celowi miałsłużyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sergiusz - Sofroniusz

  Cesarz Herakliusz, uznawany za znakomitego wodza i mądrego męża stanu, wsławiony odzyskaniemrelikwii Krzyża świętego z Ktesifonu i złożeniem ich w Jerozolimie, pragnął pojednania z monofizytamidla powodów religijnych i politycznych. Ten drugi wzgląd był niewątpliwie ważniejszy dla cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Honoriusz I - Herakliusz

  Papież w odpowiedzi dla Sergiusza zgodził się, że należy mówić o jednym działającym Chrystusie i że tajedność zakłada jedną wolą jako źródło działania. Swój pogląd podtrzymał, gdy do Rzymu przybył biskupStefan z Dory, wysłannik patriarchy Sofroniusza. Papież otrzymał od niego encyklikę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksym Wyznawca - Marcin I

  Opozycję w Afryce starał się złamać nowy cesarz Konstans II (641-668) edyktem Typos, który znosiłmoc obowiązującą Ekthesis, ale zakazywał pod surowymi sankcjami dyskusji o jednej lub dwóch wolachw Chrystusie. Niewątpliwie zależało cesarzowi na wewnętrznym uspokojeniu w Kościele i państwie,edykt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja parafii

  Tworzenie kilku ośrodków życia kościelnego w wielkich miastach, jak Rzym, Aleksandria i Kartagina,spotyka się już w IV wieku. O parafiach wszakże w znaczeniu obecnym, jako samodzielnych jednostkachadministracyjno-duszpasterskich Kościoła, można mówić dopiero w VI wieku.

  Odprawianie nabożeństw w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNY PRZEŁOM W KOŚCIELE KATOLICKIM (590 - 692)

  Pontyfikat wybitnego papieża Grzegorza Wielkiego dawał pociechę znękanemu barbarzyńskimi najazdamiZachodowi, kładł podwaliny pod średniowieczną kulturę i opromienił się nawróceniem Anglosasów.Kościół pozyskał ariańskich Longobardów, pogańskich Alemanów i Bawarów. Na Wschodzie jednakprzeżył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt

Do góry