Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przeobrażenia nauk administracyjnych

  Nauki administracyjne, do których od XIX w. zaliczyć trzeba przede wszystkim naukę prawa administracyjnego, naukę administracji oraz naukę organizacji [por. 6, 23, 24, 46, 56], formowały się również i rozwijały w krajach realnego socjalizmu. Ich rozwój przebiegał w dużej mierze w sposób inny niż w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /9 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem kontynuacji dawnych instytucji administracyjnych

  Większość państw bloku radzieckiego nawiązywała początkowo, jak by In o tym mowa, do dawniejszych rozwiązań polityczno-ustrojowych. Instytucji' ukształtowane w poprzedniej formacji musiały odebrać jes/eze większą rolę w dziedzinie administracji. Wyjątek stanowiła Jugosławia. Na Węgrzech, w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /13 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia prawa administracyjnego i jego nauki

  W związku z rozszerzeniem zadań administracji, od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. zmieniło się dość poważnie także prawo administracyj' ne. Z początkiem interesującego nas obecnie okresu doszło na kontynencie europejskim do ostatecznego skrystalizowania klasycznego prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /12 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny i przygotowanie zawodowe urzędników państwowych

  W XIX w. pomiędzy poszczególnymi krajami występowały dość znaczne różnice w zakresie statusu urzędników państwowych [12, 35]. W XX w. doszło do poważnej niwelacji tych różnic. Z jednej strony, w Niemczech osłabiano silne dotąd gwarancje stabilności stosunku służbowego. Z drugiej strony, we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /9 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy administracji po II wojnie światowej

  Po II wojnie światowej miała miejsce następna fala reformy administracyjnej. Początkowo kontynuowano poszukiwania i rozwiązania przedwojenne. W wielu krajach powołano wielkie komisje, których praktyczne wyniki prac okazywały się na ogół mierne. Inaczej było w Stanach Zjednoczonych, gdzie dwie kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /4 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy interesów a aparat administracyjny

  Obok omawianych już przeobrażeń administracji centralni'], polegających mi umocnieniu aparatu pomocniczego szefa rządu i ministrów, na uelastycznieniu struktur czy też na powiększaniu liczby ministerstw, trzeba zwrócić uwagę na wzrost udziału grup interesów w administim.

  Mechanizmu funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia podziału terytorialno - administracyjnego

  Jednym z podstawowych problemów administracji, które musiano podejmować w ciągu ostatniego stulecia, był problem podziału terytorialnego. Wiek XIX pozostawił po sobie dwa systemy podziału: podział typu historycznego, znany nam ze Skandynawii, Węgier, Anglii i Stanów Zjednoczonych, oraz podział j typu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia administracji terytorialnej

  W ciągu XX w. doszło wszędzie do poważnych przeobrażeń w administracji terytorialnej. Poza omówionymi już zmianami podziału terytorialnego i wynikającymi z nich zmianami organizacyjnymi, rzadko dochodziło w tej dziedzinie do gruntown i ej szych jednorazowych reform.

  Najpoważniejszą jednorazową...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia w dziedzinie zewnętrznej kontroli administracji

  Tak poważane przez liberałów XIX w. sądownictwo administracyjne straciło w ciągu XX w część swego prestiżu. Nie wynikło to bynajmniej z nieprawidłowej działalności sądów administracyjnych. Podstawową przyczyną spadku prestiżu tych sądów była bowiem ich właściwość, wynikająca z samej ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem reformy administracji w okresie międzywojennym

  Druga fala postulatów dotycząca przeprowadzenia reformy administracji przypadła na okres międzywojenny. W tym czasie w wielu krajach powołano do tycia specjalne komisje, złożone z fachowców i polityków, których zadaniem było przygotowanie projektów gruntownych reform. Pierwszą taką komisję powołano...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 124

  praca w formacie txt

Do góry