Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bonifacy, Apostoł Niemiec

  Winfrid, nazwany w Rzymie Bonifacym, był mnichem anglosaskim, urodzonym (ok. 675) w Crediton (Northumbria) i oddanym do klasztoru w piątym roku życia na wychowanie. Zdecydował się zostać zakonnikiem,a gdy przyjął święcenia kapłańskie, pełnił obowiązki nauczyciela i rektora szkoły w opactwieNursling...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc prawa

  Moralność chrześcijańską kształtowano wiarą i pobożnością, ale nie pominięto teraz pomocy prawa. Byłoto prawo kościelne, ustanawiane na synodach, i prawo państwowe, które uległo schrystianizowaniu. W latach 585-638 zaciera się na Zachodzie granica między kościelnymi zjazdami synodalnymi a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I BIZANCJUM

  Rozluźniająca się więź polityczna Rzymu z Konstantynopolem nie oznaczała jeszcze jego chęci zerwaniajedności z cesarstwem, ani pomniejszenia kultury bizantyjskiej. W Rzymie istniały nadal wpływy greckie,papieże okazywali lojalność aż do czasu walki o cześć obrazów, kiedy nie mogli przyjąć uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOKA ŚREDNIOWIECZA (692 - 1517)

  Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznychi gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czegonajwyraźniejszym znakiem jest powstanie Państwa Kościelnego i upolitycznienie papiestwa. Zachowującz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecy w Rzymie

  Na jedenastu papieży tego okresu było tylko trzech Rzymian z pochodzenia, czterech zaś Syryjczyków,trzech Greków i jeden Sycylijczyk. Wskazuje to na całkowitą przewagą papieży z kręgu kultury bizantyjskiej,której wpływ wzrósł w Rzymie po soborze z 680-681 roku.

  Ośrodkami greckiego obrządku w mieście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRIMONIUM PIOTROWE (692 – 772)

  Na przełomie VII i VIII wieku zgromadziły się ciężkie chmury nad chrześcijaństwem, które traci na rzeczislamu Afrykę północną i Hiszpanię, dwa kraje o rozwiniętej kulturze i kościelnej tradycji. Konstantynopol,zagrożony bezpośrednio przez mahometan, rozluźnia z konieczności więź polityczną z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterskie nauczanie

  Nauczanie stale jeszcze uważa się za najistotniejszy środek kształtowania życia religijnego, choć dozwalasię opuszczanie kazań, by obwieścić uchwały synodalne czy przeczytać relacje o cierpieniach męczenników.Nauczanie wszakże obejmuje dorosłych, nic nie słychać o katechezie dzieci. Odbywa się ono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojalność wobec cesarzy

  Papieże, zarówno grecko-wschodniego, jak i rzymskiego pochodzenia, starali się o lojalność wobec cesarzy,lecz jedni i drudzy wysuwali w zagadnieniach kościelnych rzymski punkt widzenia. Nie kto inny,tylko Syryjczyk, papież Sergiusz, wystąpił przeciw synodowi trullańskiemu II (692), który wprowadzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOBYCZE ISLAMU, MISJE KOŚCIOŁA

  Dynastia Omajadów (od 660) tworząc z teokratycznego państwa Mahometa monarchię arabską, wzmogłaświętą wojnę i skierowała jej ostrze przeciw cesarstwu, które w latach 695-717 przeżywa rewolucje pałacowei znajduje się w stanie politycznej anarchii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawowanie sakramentów

  Chrzest dzieci w Frankonii i Hiszpanii jest już rozpowszechniony. Chrzci się niemowlęta, ale także rocznelub dwuletnie dzieci. Najczęściej udziela się im sakramentu w Boże Narodzenie i uroczystość świętegoJana Chrzciciela. Zanika dawny katechumenat, niegdyś intensywnie prowadzony w Wielkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 150

  praca w formacie txt

Do góry